Wizyta w międzynarodowych centrach formacyjnych Chemin Neuf.

Charakterystycznym aspektem duchowości ignacjańskiej jest nacisk kładziony na nauczanie „całej osoby” – intelektu, ciała i ducha. We wspólnocie Chemin Neuf, wywodzącej się z nurtu ignacjańskiego, formacja jest rzeczywiście jednym z ważnych filarów Wspólnoty. Obecnie we Wspólnocie istnieje kilka domów formacyjnych: od Saragossy do Hautecombe, przez Londyn, Nowy Jork i Tibériade na Wybrzeżu Kości Słoniowej, nie […]