Propozycja z przeszłości

REKOLEKCJE ANAMNEZA

Anamneza są to rekolekcje polegające na ponownym spojrzeniu w świetle Ducha Świętego na wydarzenia lub chwile ze swojego życia, aby rozpoznać siebie jako umiłowanego przez Boga oraz grzesznika, któremu przebaczono.

Prowadzi to do pojednania się z własną historią życia poprzez przyjęcie uzdrowienia
i wyzwolenia w Jezusie Chrystusie.

PROGRAM

Rekolekcje oparte są na ćwiczeniach duchowych św. Ignacego. Każdy dzień przeżywany jest
w ciszy, tak aby pomóc w wewnętrznym skupieniu i słuchaniu.
Organizowane są w miejscach, w których, dzięki spotkaniu z naturą możesz kontemplować piękno Stworzenia!

Program każdego dnia zawiera:

  • 3 czasy modlitwy osobistej ze Słowem Bożym
  • 2 czasy liturgii
  • 2 nauczania (antropologia chrześcijańska, modlitwa, zranienie …)
  • 2 spotkania z towarzyszem duchowym
  • 1 warsztat lub prace manualne
  • 1 spotkanie wieczorne (grupa modlitewna, film, wieczór pojednania itp.)

ZAPISY

O przyjęciu na rekolekcje decydujemy po otrzymaniu listu motywacyjnego.

Po dokonaniu wstępnej rezerwacji na stronie internetowej, zostaniesz poproszony o napisanie listu motywacyjnego oraz wypełnienie kwestionariusza rejestracyjnego.

Koszt to 600 – 700 zł.