Propozycja z przeszłości

REKOLECKCJE ANAMNEZA

Anamneza są to rekolekcje polegające na ponownym spojrzeniu w świetle Ducha
Świętego na wydarzenia lub chwile ze swojego życia, aby rozpoznać siebie jako
umiłowanego przez Boga oraz grzesznika, któremu przebaczono. Prowadzi to do
pojednania się z własną historią życia poprzez przyjęcie uzdrowienia i wyzwolenia w
Jezusie Chrystusie

PROGRAM

Rekolekcje oparte są na ćwiczeniach duchowych św. Ignacego. Każdy dzień
przeżywany jest w ciszy, tak aby pomóc w wewnętrznym skupieniu i słuchaniu.
Organizowane są w miejscach, w których, dzięki spotkaniu z naturą możesz
kontemplować piękno Stworzenia!
Program każdego dnia zawiera:
 3 czasy modlitwy osobistej ze Słowem Bożym
 2 czasy liturgii
 2 nauczania (antropologia chrześcijańska, modlitwa, zranienie …)
 2 spotkania z towarzyszem duchowym
 1 warsztat lub prace manualne
 1 spotkanie wieczorne (grupa modlitewna, film, wieczór pojednania itp.)

ZAPISY

O przyjęciu na rekolekcje decydujemy po otrzymaniu listu motywacyjnego. Po
dokonaniu wstępnej rezerwacji na stronie internetowej, zostaniesz
poproszony o napisanie listu motywacyjnego oraz wypełnienie
kwestionariusza rejestracyjnego.