Nasza duchowość jest zakorzeniona
zarówno w tradycji ignacjańskiej
jak i w doświadczeniu
Odnowy Charyzmatycznej

CHRZEST W DUCHU ŚWIĘTYM
& DUCHOWOŚĆ IGNACJAŃSKA

ŻYĆ POD JEGO PROWADZENIEM

„Poszukiwać i znajdować Boga we wszystkim.” św. Ignacy z Loyoli

Wierzymy, że chrzest w Duchu Świętym ożywia nasz chrzest. W tym przełomowym momencie każdy z nas doświadcza Bożej miłości, która prowadzi nas do całkowitego oddania naszego życia Chrystusowi. Ukształtowani przez duchowość ignacjańską, opieramy nasze życie na słuchaniu Słowa Bożego i posłuszeństwie Kościołowi, aby uporządkować je według Jego woli.

Dzięki temu podwójnemu zakorzenieniu, w życiu charyzmatycznym smakujemy siłę i słodycz Ducha Świętego, który daje nam śmiałość i odwagę do dawania świadectwa i ewangelizacji, podczas gdy regularne towarzyszenie duchowe, na wzór św. Ignacego, pomaga nam rozpoznawać znaki Boga w naszym życiu i uczy nas uwagi na wewnętrzne poruszenia i pocieszenia, przez które Bóg nas prowadzi.

PASJA GŁOSZENIA DOBREJ NOWINY

PÓJŚĆ ZA JEZUSEM UBOGIM I POKORNYM

„Bądźcie gotowi do uzasadnienia tej nadziei, która w was jest.  
1P 3,15

Nasza Wspólnota nie odnajduje celu swojego istnienia sama w sobie. Ośmielamy się rozpoznać w słowach Jezusa w synagodze w Nazarecie to, co określa nasze powołanie : „Duch Pański spoczywa na Mnie,
ponieważ Mnie namaścił i posłał Mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę, więźniom głosił wolność, a niewidomym przejrzenie; abym uciśnionych odsyłał wolnymi, abym obwoływał rok łaski od Pana.
” (Łk 4, 18-19)

W związku z tym wszystkie aspekty naszego życia są podporządkowane misji ewangelizacyjnej: środowisko, w którym żyjemy, styl życia, studia i formacja. Przez całe życie jesteśmy zachęcani do kontynuowania ludzkiej, duchowej i teologicznej formacji, aby pogłębiać naszą wiarę i wiedzę. W ten sposób, zdolni do dialogu ze wszystkimi ludźmi, możemy przekazać im to, co pozwala nam żyć właśnie w ten sposób i odpowiedzieć na wyzwania naszego świata.

PASJA JEDNOŚCI

OŚMIELAMY SIĘ WIERZYĆ W
WIDZIALNĄ JEDNOŚĆ KOŚCIOŁA

Aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, we Mnie, a Ja w Tobie, aby i oni stanowili w Nas jedno, aby świat uwierzył, żeś Ty Mnie posłał.” J 17, 21

Członkowie Kościoła katolickiego, Kościołów prawosławnych, Kościołów wschodnich, Wspólnoty Anglikańskiej, Kościołów reformowanych, luterańskich, ewangelickich i zielonoświątkowych decydujemy się żyć, modlić się i ewangelizować razem, bez wyrzekania się własnej tożsamości i w komunii z naszymi Kościołami.

„Ponieważ podział między chrześcijanami jest największą przeszkodą do ewangelizacji, ponieważ wierzymy, że modlitwa Jezusa o jedność: „aby wszyscy byli jedno, aby świat uwierzył” zostanie wysłuchana, wspólnie: prawosławni, protestanci, katolicy, nie zwlekając dłużej,  wchodzimy na pokorną drogę życia dzielonego na co dzień.“ (Manifest wspólnotowy, 1986)

PASJA SPRAWIEDLIWOŚCI

WSZYSCY BRAĆMI

„Byłem głodny i daliście Mi jeść.” Mt 25, 35

Gdziekolwiek jesteśmy, w dzielnicach lub w parafiach, zwracamy uwagę na potrzeby ekonomiczne i społeczne naszych krajów. W życiu zawodowym, lokalnie i na arenie międzynarodowej, pragniemy żyć i angażować się na rzecz sprawiedliwego świata. Wyraża się to na różne sposoby: przez posługę medyczną w Afryce, we Francji i w Brazylii; przez działania na rzecz dzieci ulicy w Kongo, na Madagaskarze i na Mauritiusie; przez działalność edukacyjną w szkołach, wśród migrantów; przez refleksję i zaangażowanie zawodowe i polityczne; przez ochronę środowiska…