Bracia i Siostry konsekrowani

To Duch budzi pragnienie pełnej odpowiedzi; to On kieruje wzrostem tego pragnienia, skłania do udzielenia pozytywnej odpowiedzi, a później pomaga w jej wiernej realizacji; to On formuje dusze powołanych, upodabnia ich do Chrystusa czystego, ubogiego i posłusznego oraz przynagla do podjęcia Jego misji…

Jan Paweł II, Vita Consecrata, nr 19

Zaangażowani dla Królestwa

W sercu Wspólnoty Chemin Neuf, bracia i siostry podejmujący się życia w celibacie dla Królestwa Bożego, przez swoją konsekrację wyrażają szczególne powołanie Pana. Jako „jaśniejący znak” w Kościele są zwiastunami nadchodzącego Królestwa. Ich powołanie ukazuje i reprezentuje pośród Wspólnoty najbardziej wewnętrzną naturę powołania chrześcijańskiego i dążenie całego Kościoła: iść za Jezusem i być z Nim zjednoczonym.

Bracia i siostry konsekrowani (obecnie jest to 400 osób – 180 mężczyzn i 220 kobiet), żyją w sercu Wspólnoty i uczestniczą w życiu apostolskim i misyjnym wraz z małżeństwami i rodzinami. Jest to zgodne z Konstytucjami Instytutu Zakonnego Chemin Neuf, erygowanego w 1992 r. przez kardynała Decourtray i uznanego na prawach papieskich w 2009 r., które mówią: „My, zakonnicy, zobowiązujemy się przez publiczne śluby czystości, ubóstwa i posłuszeństwa do życia w komunii z Chrystusem we wspólnocie braterskiej w służbie jedności Kościoła i w służbie ludzi, zwłaszcza najuboższych. „

Poświęceni Bogu

Poświęceni Bogu bracia i siostry chcą być mężczyznami i kobietami „dla innych”, wolnymi w relacjach i dyspozycyjnymi, pozostającymi w komunii ze wszystkimi.  Nie posiadając nic na własność, a dzieląc się wszystkim, żyją przypowieścią o dzieleniu się w konkrecie życia zawierzonego Opatrzności. Wolni przez ślub posłuszeństwa, gotowi do każdej misji, oddają się razem na służbę Ewangelii.

Wspólnota przykłada szczególną wagę ich formacji początkowej i stałej. Nowicjat Instytutu znajduje się obecnie w opactwie w Melleray (diecezja Nantes, zachodnia Francja).  W ciągu pierwszych lat życia wszystkie osoby konsekrowane, mężczyźni i kobiety, korzystają z pogłębionych studiów filozoficznych i teologicznych, które odbywają na różnych wydziałach teologicznych (Paryż, Lyon, Rzym, Kinszasa, Fryburg itd.). Regularnie przeżywany w ciągu całego życia czas formacji i rekolekcji pomaga im umocnić miłość do Pana i gorliwość apostolską. W momencie składania ślubów wieczystych (po latach profesji czasowej), ten, kto składa śluby, mówi: „Pragnę oddać moje życie za jedność Kościoła”. Wierzymy, że ta ofiara wyraża sedno naszego wspólnego powołania i jeden ze szczególnych aspektów naszego życia zakonnego.

Zakorzenieni w Nim

Regularne towarzyszenie duchowe pozwala każdej z osób konsekrowanych wzrastać w wolności i rozeznawaniu duchowym. W ten sposób życie braterskie i cotygodniowe dzielenie się we Wspólnocie stają się przestrzenią wzajemnego słuchania, pokory i uczenia się rozeznawania.

W życiu modlitewnym celibatariuszy przeplatają się: codzienna Eucharystia, oficjum liturgii godzin (jutrznia i nieszpory śpiewane wspólnie w naszych domach), modlitwa osobista (modlitwa poranna i adoracja pod koniec popołudnia) oraz charyzmatyczna modlitwa wspólnotowa (grupa modlitewna we wtorki)

Twoja droga jest święta” Ps 77,14

W posłudze Ewangelii

Ci z braci konsekrowanych, którzy zostali powołani do kapłaństwa są inkardynowani w Instytucie Chemin Neuf. W 2021 roku we Wspólnocie jest 120 kapłanów i 50 braci w trakcie formacji przygotowującej do kapłaństwa. Nasi kapłani posługują w różny sposób, zgodnie z wezwaniami Kościoła i działalnością apostolską Wspólnoty: w trzydziestu parafiach powierzonych Wspólnocie, w centrach formacyjnych, akademikach i domach starców, pracując z młodzieżą, małżeństwami, w szkołach i wśród najuboższych…

Jako bracia i siostry zaangażowani do celibatu dla Królestwa Bożego, jesteśmy konsekrowani w służbie Ewangelii. „Nie wolno wam nigdy zapomnieć, że Jezus jest fundamentem naszego Instytutu. To On jest Tym, którego spotkałeś przed wejściem do Instytutu. On jest Tym, który gromadzi nas jako wspólnotę Kościoła, aby uczynić nas prawdziwie swoimi uczniami”.

« Zapuśćcie w Niego korzenie i na Nim dalej się budujcie, i umacniajcie się w wierze, jak was nauczono, pełni wdzięczności.». Kol 2,6-7″ (Konstytucje, nr 2).

Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich.

Jan 15,13

Instytut Chemin Neuf

24 czerwca 1992 roku Instytut Chemin Neuf został erygowany dla księży i zakonników jako Klerycki Instytut Zakonny na prawach diecezjalnych przez kardynała Alberta Decourtray, Arcybiskupa Lyonu.

Dnia 14 września 2009 roku Instytut Chemin Neuf został uznany za Klerycki Instytut Zakonny na prawach papieskich przez kardynała Franca Rodé, Prefekta Kongregacji Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego, w Watykanie, w Rzymie.

Nowicjat w Opactwie Melleraye

Nowicjat we Wspólnocie Chemin Neuf (wideo)

Msza św. ze ślubami wieczystymi („zaangażowaniami na życie”)