Wspólnota Chemin Neuf corocznie organizuje Rekolekcje według Ćwiczeń Duchowych Św. Ignacego. Są to sześciodniowe rekolekcje w ciszy, z codziennym towarzyszeniem duchowym. Prowadzone są one przez braci i siostry ze Wspólnoty formowanych w duchowości ignacjańskiej. W ekipie rekolekcji zawsze jest kapłan z Instytutu Zakonnego Chemin Neuf.