Nasz cel

Uczynić pracę miejscem autentycznego życia duchowego.

Kim jesteśmy?

Wiara i Praca to grupa osób aktywnych zawodowo w różnych formach (jako pracodawcy, pracownicy, przedstawiciele wolnych zawodów), które pragną łączyć pracę z życiem duchowym.

Dla kogo?

Zapraszamy na nasze spotkania osoby:

  • poszukujące sensu życia zawodowego
  • przeżywające konflikty lub trudności w relacjach w pracy
  • chcące poddać refleksji swoją aktywność zawodową
  • pragnące łączyć życie zawodowe i życie duchowe
  • szukające radości i satysfakcji z pracy

Gdzie się spotykamy co miesiąc?