Oficjalne uznanie kościelne i cywilne

I. Status kanoniczny

Wspólnota Chemin Neuf została erygowana 20 kwietnia 1984 r. jako Publiczne Stowarzyszenie Wiernych przez Kardynała Alberta Decourtray, Arcybiskupa Lyonu.

Instytut Chemin Neuf został erygowany 24 czerwca 1992 r. jako Klerycki Instytut Zakonny na prawie diecezjalnym dla księży i braci zakonnych przez Kardynała Alberta Decourtray, Arcybiskupa Lyonu.

W dniu 14 września 2009 r. Instytut Chemin Neuf został uznany jako Klerycki Instytut Zakonny na prawie papieskim przez Kardynała Franc Rodé, Prefekta Kongregacji ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego w Watykanie.

Domem generalnym Instytutu jest Opactwo Hautecombe, 73310 Saint Pierre de Curtille, Francja. Otwieranie nowych domów Publicznego Stowarzyszenia Wiernych lub Instytutu Zakonnego w diecezjach odbywa się, zgodnie z prawem kanonicznym, za zgodą miejscowego Biskupa.

W Polsce, w lutym 2005 r., Kardynał Józef Glemp, Arcybiskup Metropolita Warszawski, erygował Publiczne Stowarzyszenie Wiernych Wspólnota Chemin Neuf na terenie Archidiecezji Warszawskiej, a w czerwcu 2010 r. Arcybiskup Henryk Hoser SAC – na terenie Diecezji Warszawsko-Praskiej.

II . Status prawny


Wspólnota Chemin Neuf prosi o uznanie jej statusu prawnego w krajach, do których jest powoływana. Rodzaj takiego statusu zależy od prawa danego kraju.

We Francji, na przykład, Wspólnota jest Kongregacją, uznaną prawnie w dniu 23 lipca 1993 r. dekretem Ministra Spraw Wewnętrznych, opublikowanym w Journal Officiel z dnia 30 lipca 1993 r. Adres jej siedziby to: 49, Montée du Chemin Neuf, 69005 Lyon, Francja.

W Polsce osobowość prawną jako kościelna osoba prawna, w ramach której działa Wspólnota Chemin Neuf, posiada Dom Zakonny Instytutu Chemin Neuf. Regulują to przepisy o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej.