WSPÓLNOTA KATOLICKA
O POWOŁANIU EKUMENICZNYM

POJEDNANA RÓŻNORODNOŚĆ

W tej samej wspólnocie

„Oto jak dobrze i jak miło,
gdy bracia przebywają razem” Ps 13
3

Małżeństwa, osoby konsekrowane i osoby stanu wolnego, kobiety i mężczyźni, chrześcijanie różnych Kościołów i różnych kultur, wybraliśmy przygodę życia wspólnotowego w naśladowaniu Chrystusa.

W bliskim sąsiedztwie lub zgromadzeni pod jednym dachem, codziennie doświadczamy, że dzielenie się pomnaża. Dzielenie się tym, czym jesteśmy, czyni nas bardziej braćmi i siostrami.

Na tej skromnej drodze wspólnego życia codziennego doświadczamy, jak bogate jest spotkanie naszych różnorodności, gdy przechodzi ono przez tygiel pojednania. Z tej komunii rodzi się radość i pragnienie świętowania, które stawiamy w centrum w naszych konstytucjach.

POWOŁANIE EKUMENICZNE

Aby wszyscy stanowili jedno” J 17, 21

„Ośmielamy się wierzyć w widzialną jedność Kościoła i przyjmujemy jako misję, aby pracować nad nią ze wszystkich naszych sił.” Konstytucje s. 13

Pragnąc przyjąć jako własną modlitwę Jezusa, który jako pierwszy modlił się o jedność, modlimy się codziennie w następujący sposób : „Panie Jezu, który modliłeś się, aby wszyscy byli jedno, prosimy Cię o jedność chrześcijan taką, jakiej Ty chcesz, poprzez środki, jakie Ty wybierasz. Niech Twój Duch Święty da nam doświadczyć cierpienia podziałów, zobaczyć nasz grzech i mieć nadzieję ponad wszelką nadzieję. Amen”

“Cokolwiek możemy zrobić razem, zróbmy to”. Katolicy, protestanci, ewangelicy, zielonoświątkowcy, prawosławni i anglikanie, dzielimy nasze codzienne życie i razem prowadzimy nasze misje, aby razem świadczyć o miłości Ojca do wszystkich Jego dzieci.
Na tej drodze proponujemy różne szkolenia ekumeniczne oraz pragniemy zaangażować nasze kościoły, by budować silne więzi z tymi, którzy są wokół nas.

DYNAMIKA MISJI

W posłudze Kościoła i świata

„Połączeni z Nim (Chrystusem), mamy odwagę oddawać nasze talenty na służbę innym.” Papież Franciszek

W odpowiedzi na wezwanie Chrystusa i Kościoła, angażujemy nasze życie, aby służyć mężczyznom i kobietom naszych czasów, gdziekolwiek Duch Święty nas posyła i prowadzi: na rogu ulicy lub na drugim końcu świata, w parafiach powierzonych Wspólnocie lub w życiu zawodowym, w naszych miejscach formacji, w akademikach, jak również wśród dzieci ulicy.

Razem lub indywidualnie, każdy według własnego charyzmatu, pragniemy „być wszystkim dla wszystkich” i głosić Chrystusa wszystkim. Z odwagą i żarliwością głosimy świadectwo o ogniu, który nas ożywia w pracy z dziećmi, nastolatkami i z młodzieżą dorosłą, z całymi rodzinami, w życiu zawodowym i prywatnym…

KILKA CYFR

We Wspólnocie, która jest obecna w 33 krajach, w 80 diecezjach, zaangażowanych jest 2500 osób, wśród nich 400 osób konsekrowanych, w tym 120 kapłanów. Około stu braci i sióstr uczęszcza na studia filozoficzne i teologiczne na różnych uniwersytetach lub uczestniczy w formacji duchowej i wspólnotowej w ośrodkach wspólnotowych.
Komunia Chemin Neuf liczy 3000 członków, którzy (nie będąc członkami Wspólnoty), dzielą jej misję i duchowość.

W ramach swojej pracy z młodzieżą Wspólnota prowadzi 25 akademików, organizuje latem festiwale gromadzące jednorazowo setki młodych ludzi. Każdego roku Wspólnota posyła około dwudziestu młodych ludzi na międzynarodowe misje solidarnościowe do około dziesięciu krajów Afryki, Ameryki Południowej
i na Filipiny.
Misja Kana, obecna w 50 krajach, zrzesza 5000 zaangażowanych par i małżeństw na całym świecie. Każdego roku Kana organizuje ponad 450 sesji i rekolekcji dla małżeństw i rodzin.
Od 1995 roku Wspólnocie powierzono również 30 parafii w kilkunastu krajach.

Wspólnota prowadzi 8 otwartych ośrodków formacyjnych i kontynuuje dzieło apostolskie kilku zgromadzeń zakonnych w 17 klasztorach i opactwach przekazanych Chemin Neuf. Wspólnota animuje też 51 domów rekolekcyjnych, w których przyjmuje grupy i dzieli się swoim doświadczeniem życia wspólnotowego i misji ewangelizacyjnej.

Powstała pod natchnieniem Ducha Świętego,
Wspólnota Chemin Neuf chce służyć Kościołowi
i stawiać czoła wyzwaniom, jakie niesie nasz świat.