KOMUNIA CHEMIN NEUF

Komunia Chemin Neuf narodziła się z działalności apostolskiej Wspólnoty (animowanie sesji, rekolekcji, praca w parafiach…) prowadzonej dla małżeństw, osób stanu wolnego, osób czynnych zawodowo i innych.

Zesłanie Ducha Świętego w 1992 roku

Aby sprostać wyzwaniom związanym z rozwojem zaangażowania apostolskiego Wspólnoty, konieczne stało się zapraszanie do pomocy coraz większej liczby posługujących. Jednocześnie wiele osób przeżywało duchowość Chemin Neuf jako swoją własną, zarazem nie będąc powołanymi do angażowania się do Wspólnoty. Ze spotkania tych potrzeb i pragnień w dzień Zesłania Ducha Świętego w 1992 roku narodziła się Komunia Chemin Neuf.

Komunia Chemin Neuf jest więc ciałem apostolskim, skupionym wokół Wspólnoty, posiadającym taką samą jak Wspólnota duchowość ignacjańską i charyzmatyczną, swoje misje i życie braterskie.


3 filary

Jej członkowie angażują się na okres 2 lat, z możliwością przedłużenia, do:

1) MODLITWY OSOBISTEJ codziennej, opartej na Słowie Bożym oraz formacji biblijnej i duchowej.

2) ŻYCIA BRATERSKIEGO poprzez regularne, comiesięczne spotkania w gronie około dziesięciu członków, aby dzielić się tym, jak Pan prowadzi ich w życiu i żeby wspierać się wzajemnie w modlitwie. Ponadto każdego roku odbywają się spotkania regionalne lub krajowe Komunii Chemin Neuf.

3) PRZEŻYWANIA MISJI wraz ze Wspólnotą i swoją fraternią.

Ciało apostolskie

Podobnie jak Wspólnota, Komunia Chemin Neuf skupia braci i siostry, którzy należą do różnych Kościołów chrześcijańskich: członków Kościoła katolickiego, Kościołów prawosławnych, Kościołów wschodnich, Wspólnoty Anglikańskiej, Kościołów reformowanych, luterańskich, ewangelickich i zielonoświątkowych.

Jest ona obecna w większości krajów, gdzie istnieje Wspólnota. W jej skład wchodzi około 3000 osób zaangażowanych.

Dziś Wspólnota nie mogłaby sprostać wszystkim powierzonym jej misjom bez zaangażowania się w nie braci i sióstr z Komunii.