Wieczory z Duchem Świętym!

Każdy wtorek o godz. 20:00

Pragniemy wyznawać, że ponad wszystko wierzymy w miłość i moc Boga w naszym życiu i powierzać Jemu wszystkie nasze sprawy.

Jemu oddajemy to wszystko, kim jesteśmy. Jego Słowo pociesza nas i umacnia. Pokazuje nam drogę, na której On sam na nas czeka.

Czemu modlimy się razem ?

Bo gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich”

Z Ewangelii św. Mateusza 18, 20

Uwielbienie Online

A konkretnie gdzie się udać?

Zobaczymy Go twarzą w twarz

1 Kor 13, 12