Wydawca

Wspólnota Chemin Neuf

49 Montée du Chemin Neuf – 69005 Lyon – FRANCJA

Administrator w Polsce :
Dom Zakonny Instytutu Chemin Neuf
z siedzibą w Warszawie, ul. Ks. P. Skargi 2,
NIP: 9522189981; REGON: 381808988

Kierownik redakcji

Prisca Horesnyi

Webmaster

Frédéric Bourdeau

Host

O2Switch

© Fotografie i wideo

Zdjęcia i filmy: © Wspólnota Chemin Neuf

Warunki użytkowania

Prawa autorskie do strony są zastrzeżone dla Wspólnoty Chemin Neuf i są chronione przez międzynarodowe prawo dotyczące praw autorskich i ochrony własności intelektualnej. Powielanie, w formie lub treści, całkowicie lub częściowo, bez pisemnej zgody redakcji jest surowo zabronione.