Countries where the Chemin Neuf Community has permanent presence
Kraje, w których Wspólnota jest stale obecna

Countries where the Chemin Neuf Community has local events
Kraje, w których Wspólnota prowadzi misje ewangelizacyjne