NASZA WIZJA

Pragniemy, aby nasze parafie były prawdziwymi wspólnotami, głęboko przemienionymi przez miłość Bożą i misyjnymi, gdzie każdy przeżywa osobiste spotkanie z Panem i angażuje się na drodze duchowego wzrostu, gotowy dzielić się ze światem swoją radością i nadzieją.

Razem, członkowie Wspólnoty Chemin Neuf i parafianie, chcemy uczestniczyć w odnowie Kościoła, kontynuując czynienie z parafii miejsc żywych, ciepłych i promiennych.

Proponujemy wizję i duchowy proces wzrostu, którego celem jest formacja i przygotowanie parafian do misji ucznia-misjonarza.

Poprzez duchowość Wspólnoty (liturgię, uwielbienie, dzielenie, nauczania i rekolekcje ignacjańskie) możliwe jest dostosowanie tej propozycji do każdej osoby, stosownie do jej wieku i stanu życia.

Razem z braćmi i siostrami ze Wspólnoty Chemin Neuf chcemy budować wspólnotę osób posługujących w parafii zaangażowanych na drodze duchowej dojrzałości, uformowanych do prawdziwej współodpowiedzialności i wspólnej wizji. Osoby te tworzą parafialne wspólnoty misyjne (fraternie parafialne). Dzięki ich zaangażowaniu inni mogą doświadczyć nieskończonej miłości Boga. Są one uczniami-misjonarzami, które formują innych uczniów-misjonarzy.

Jeśli każdy z nas rozpoznaje swoje dary i talenty, zgodzi się na prowadzenie przez Ducha Świętego i będzie świadkiem bezwarunkowej miłości Boga, nasze parafie mogą wzrastać. Wtedy możemy mieć nadzieję, że każdej niedzieli coraz więcej nowych nawróconych lub ponownie nawróconych będzie oddawać swoje życie Jezusowi.

NASZE FILARY

ŻYĆ MODLITWĄ & UWIELBIAĆ
Pogłębić naszą relację osobistą z Chrystusem
FORMOWAĆ SIĘ
Wejść na drogę formacji
CELEBROWAĆ RAZEM
przez piękną liturgię i Adorację Najświętszego Sakramentu
ŻYĆ WE FRATERNI
Regularnie dzielić się w prawdzie we fraterni.
SPOTKAĆ SIĘ
Pogłębić relacje braterskie, małżeńskie i rodzinne
ZOSTAĆ MISJONARZEM
Prawdziwi uczniowie-misjonarze Chrystusa
DZIELIĆ SIĘ
Życie wspólnotowe, mali i duzi wszyscy razem
I ŚWIĘTOWAĆ
dobrą nowinę, którą chcemy przekazać

Międzynarodowy Festiwal Parafii

BE THE CHURCH

WYJĄTKOWY TYDZIEŃ

po to, aby wspólnie przyjąć nowość Ducha Świętego
w każdej z naszych parafii
i aby stworzyć rodzinę uczniów-misjonarzy.

Międzyparafialny. Spotkanie parafian z wielu miejsc powierzonych Wspólnocie Chemin Neuf, o bardzo różnej wielkości i specyfice, z różnych środowisk… z centrów miast, ale także z obszarów wiejskich.

Rodzinny. Wszystkie stany życia są mile widziane – i rodziny i osoby samotne! Dzieci przeżywają sesję dostosowaną do swojego wieku: najmłodsze (do 7 lat) przebywają na miejscu, starsze (podzielone na grupy wg wieku) jadą do innych miejsc..

Międzynarodowy. Delegacje z ponad 25 parafii z Europy: Niemiec, Wielkiej Brytanii, Polski, Czech a także Brazylii… Ten międzynarodowy wymiar wzbogaca wszystkich!

Teologiczny. Ten tydzień jest okazją do zapoznania się z jednym z dziesięciu tematów wybieranych do długoterminowej formacji fraterni parafialnych.

Ekumeniczny. W centrum wszystkich działań formacyjnych prowadzonych przez Wspólnotę Chemin Neuf pozostaje wymiar ekumeniczny.

Ignacjański. Ten tydzień, to prawdziwa szkoła modlitwy
i rozeznawania. Pozwala na nowo odczytać sposób, w jaki Bóg nas prowadzi.

Charyzmatyczny. Kluczowym doświadczeniem tygodnia jest przeżywanie życia w Duchu Świętym połączone z praktykowaniem charyzmatów!

Misyjny. Nasza fraternia parafialna ma być w swej istocie misyjna! Pragniemy stawać się coraz bardziej świadkami i głosić Dobrą Nowinę w sercu parafii.

W duchu Soboru Watykańskiego II. Jego dokumenty są prawdziwym skarbem dla Kościoła. Chcemy więc otrzymywać, przyswajać i wprowadzać w życie jego postanowienia.