Wolność, Uzdrowienie, Pojednanie

Jesteśmy zachwyceni i pociągani przez plan Boga,
który pragnie jedności całej naszej istoty.

Chcemy wspierać wszystkich na drodze wolności
w Jezusie Chrystusie.

REKOLEKCJE ANAMNEZA

Rekolekcje Anamneza to 4-dniowe rekolekcje w ciszy,
by odczytać swoją historię życia w świetle Ducha Świętego.

Rekolekcje uzdrowienia wewnętrznego polegające na ponownym spojrzeniu na wydarzenia lub chwile ze swojego życia, po to by rozpoznać siebie jako umiłowanego przez Boga a równocześnie jako grzesznika, któremu przebaczono. Rekolekcje prowadzą do pojednania się z własną historią życia przez przyjęcie uzdrowienia i wyzwolenia w Jezusie Chrystusie.

CYKL SILOE

Droga Siloe – droga uzdrowienia wewnętrznego
i pojednania zawierająca trzy czterodniowe etapy
w ciągu jednego roku

Jest to propozycja dla Ciebie jeśli:

  • Masz już doświadczenie uzdrowienia wewnętrznego na drodze duchowej
  • Brałeś już udział raz lub więcej razy
    w rekolekcjach uzdrowienia wewnętrznego (np. „Uzdrowienie wspomnień”, „Anamneza”, rekolekcje ignacjańskie, inne…)
  • Doświadczyłeś już większej wolności, jednakże chcesz wzrastać na tej drodze
  • Chcesz poświęcić więcej czasu, aby otworzyć się bardziej na rzeczywistość Bożej obietnicy dla Ciebie

Nowa edycja zapisów będzie otwarta we wrześniu 2024.