Mają 18-30 lat, studiują, pracują. Przyjaciele i uczniowie Chrystusa w sercu dzisiejszego świata.
Każdy z nich odkrywa swoje charyzmaty i talenty i dzieli się nimi, angażując się w ewangelizację i służbę innych młodym.

Punkty zaangażowania Młodych Chemin Neuf:

Modlitwa osobista

Codziennie spotykać się z Bogiem, coraz bardziej Go poznawać i odkryć Jego plan pełen pokoju i miłości.

Braterstwo i przyjaźń

Dzielić się swoją wiarą i swoim życiem; zaangażować się razem z innymi młodymi.

Towarzyszenie duchowe

Oprzeć się na doświadczeniu i modlitwie starszych braci i sióstr w wierze.

Formacja

Wyposażyć się we wszystko czego potrzeba, by móc przemieniać życie innych ludzi i mieć wpływ na współczesny świat.

Misja

Wypełnić zadanie, które powierza nam Bóg! Być Jego wysłannikami, rozdawać Jego radość i nadzieję!

Spójność życia

Żyć tak, jak uczy nas tego Chrystus. Opierać swoje codzienne wybory na Jego nauce.