Celem Projektu Siloe jest wybudowanie w Mistowie pod Warszawą Domu Rekolekcyjnego animowanego przez Wspólnotę Chemin Neuf, którego szczególnym powołaniem będzie modlitwa o uzdrowienie i uwolnienie duchowe. Jako jedyny tego rodzaju ośrodek w Polsce Centrum Siloe stworzy możliwość długoterminowego towarzyszenia w procesie uzdrowienia wewnętrznego osobom świeckim, duchownym i konsekrowanym, którym z powodu różnego rodzaju problemów, zaburzeń i zniewoleń, trudno jest w pełni podążać za Chrystusem.
Metoda pracy Centrum Siloe opiera się na chrześcijańskiej wizji człowieka i uzdrowienia wewnętrznego. Jest praktykowana przez Wspólnotę Chemin Neuf od 1988 roku. Wykorzystywana na kilkudniowych rekolekcjach i sesjach, służy już teraz ponad tysiącu osobom rocznie.

Prace budowlane trwają, prosimy o wsparcie modlitewne i materialne.
Więcej informacji zobacz: https://mistow.chemin-neuf.pl/