Zjednoczeni tą samą wizją,
mamy jedną pasję,
i wspólną misję !

Wizja
„Niewidzialnego Klasztoru”

Ojciec Paul Couturier, francuski ksiądz i pionier «ekumenizmu duchowego» w 1944r. dzieli się swoją wizją:
« Gdyby w każdy czwartkowy wieczór, na cotygodniową pamiątkę Wielkiego Czwartku, coraz większa rzesza chrześcijan wszystkich wyznań tworzyła ogromną sieć, obejmującą ziemię niczym rozciągający się szeroko niewidzialny klasztor, gdzie wszyscy byliby zanurzeni w modlitwie Chrystusa o Jedność, czy nie byłby to świt Jedności chrześcijan, podnoszący się nad światem? »

Misja
„Net for God”

Z tej wizji Net For God rozwinęło się od 2000 roku w rozległą globalną sieć:

SIECI MODLITWY o jedność i pokój między krajami, kulturami i wyznaniami chrześcijańskimi. W każdy czwartek wieczorem członkowie sieci Net for God łączą się w modlitwie o jedność chrześcijan.

SIEĆ FORMACJI
Co miesiąc film porusza aktualny problem jedności i daje świadectwo Bożej miłości działającej w świecie.

SIEĆ EWANGELIZACJI
Członkowie z różnych kościołów chrześcijańskich pracują i świadczą razem, aby przyspieszyć nadejście Królestwa Bożego na ziemi.


Ekipa misji

Aby budować i ożywiać tę sieć, bracia i siostry ze Wspólnoty modlą się i pracują razem w domu ImaGO w Villeneuve d’Ascq koło Lille. Zespół Net for God jest wspierany w swoich projektach przez Neuf Media, warsztat produkcji wideo Wspólnoty Chemin Neuf. tutaj również siedzibę ma Media School, która pozwala młodym ludziom z różnych krajów i kościołów przyjeżdżać na miejsce każdego roku, aby zostać przeszkolonymi do bycia „internetowymi misjonarzami”.
Misja Net for God jest wspierana przez wielu tłumaczy, wolontariuszy i darczyńców, dzięki którym może realizować różne projekty ewangelizacyjne.

PASJA JEDNOŚCI
MODLIĆ SIĘ Z NAMI O JEDNOŚĆ CHRZEŚCIJAN

W każdy czwartkowy wieczór możesz dołączyć do wspólnoty i wstawiać się szczególnie za problemami jedności w świecie, korzystając z tekstów źródłowych z różnych tradycji chrześcijańskich i różnych intencji o jedność i pojednanie.

PASJA JEDNOŚCI
SZKOLENIE SIĘ I OGLĄDANIE FILMU

Aby wesprzeć modlitwę i zaangażowanie każdej osoby na rzecz jedności, pogłębiaj swoją wiedzę o Kościołach i świecie. Przykładowe tematy: CARLO ACUTIS | SYCYLIA, ZIEMIA GOŚCINNA | IRENEUSZ Z LYONU | MĘCZENNICY ALGIERII | MARTIN LUTHER KING | CHURCH PLANTING | HRANT DINK | ULICE NADZIEI…

PASJA JEDNOŚCI
DOŁĄCZ DO 'PUNKTU NET’

Sieć NET FOR GOD składa się również z wielu grup na całym świecie – ponad 700 NET POINTS – gdzie ludzie spotykają się co miesiąc, aby oglądać nasz film, dzielić się i modlić razem – w realu lub online.