„Dzieło Boga, Dzieło dla Boga” to podstawowe nauczanie Wspólnoty Chemin Neuf. Mówi ono o naszym sposobie wypełniania woli Bożej w różnych podejmowanych przedsięwzięciach. Używając jako punktu wyjścia rozdziału 6 Ewangelii Św Jana, ojciec Laurent Fabre, założyciel Wspólnoty, zaprasza nas do medytacji postawy uczniów po rozmnożeniu chleba. Uczniowie doświadczyli wtedy  niepewności i wątpliwości i pytali Jezusa: „Co mamy czynić, abyśmy wykonywali dzieła Boże?” (w. 28). Jezus odpowiada im: „Dziełem Bożym jest to, że wierzycie w Tego, którego On posłał”. (w. 29)

Ten film chce nam pomóc  w rozeznawaniu woli Bożej i jak pogłębianiu naszej wiary. Daje nam wskazówki do tego, jak przejść od „pracy dla Boga” do „dzieł Boga”, budując nasz dom na skale, a nie na piasku. Może być inspiracją dla całego Kościoła w kontekście pracy Synodu.

Film pojawi się już niedługo na Youtubie, czekając zapraszamy do obejrzenia krótkich fragmentów.