Transmisja z oficjum z Kościoła Opaczności Bożej w Warszawie Wesołej.

Z gośćmi z Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, którzy opowiedzą nam o Zgromadzeniu Światowej Federacji Luteriańskiej które miało miejsce w Krakowie.

Czwartek, 16 listopada 2023

TEKST DO MEDYTACJI


”Ojciec, spojrzenie w Boże serce”

Książka Geri’ego Keller’a, strony 126-127

Jest tylko jeden moment, kiedy Duch Święty się wycofuje, kiedy staje się niemy; czyni to, gdy jesteśmy pyszni i nieposłuszni. Duch Święty nigdy nie zgadza się na pychę i nieposłuszeństwo! Duch Święty jest duchem Bożej miłości, a miłość to dawanie się w pełni. Duch Święty zawsze sprawi, że dasz się w pełni, całym twoim sercem, całą twoją duszą, ze wszystkich twoich sił; i że będziesz ciągle pytał jak dziecko: „Panie, a teraz co jeszcze? Oto jestem, twoje dziecko, kontynuuj twoją pracę; chcę być całkowicie wypełniony, całkowicie nasycony, całkowicie zaspokojony; pragnę płonąć tą miłością”.

Od początku naszej historii na Zachodzie chrześcijańskim, mamy osobliwe skazy, przez które zostawiliśmy mało miejsca Duchowi Świętemu, stawialiśmy Mu granice, zamykaliśmy Go, On mógł działać w naszych Kościołach tylko według wyznaczonych reguł, zaciskaliśmy Mu kołnierz, opanowaliśmy Go aż do formuł liturgicznych. Dlatego nie powinniśmy się dziwić, że często jest droga do przebycia przed tym jak nasz duch, nasza dusza, nasze ciało będą mogły kompletnie zaakceptować to wypełnienie Duchem Świętym. Nasze serca są często jak pole walki z wieloma, wieloma przeszkodami. Jest również wiele strachu, i dlatego potrzeba często pewnego czasu, aby Duch Święty mógł rzeczywiście przybyć do centrum naszej egzystencji, abyśmy mogli w pełni wejść w ten stan dziecka. Ale Duch Świety jest gotowy! Ta Boża miłość
triumfuje nad wszystkim.


Na każdy gest, który uczynimy, czy to podniesienie rąk czy klękanie do modlitwy, Bóg odpowie na nowo. Bóg mówi: „Jeśli więc wy, choć źli jesteście, umiecie dawać dobre dary swoim dzieciom, o ileż bardziej Ojciec z nieba da Ducha Świętego tym, którzy Go proszą. (Łk 11, 13) Chcę was otulić i was kochać w tej czułości i w tej sile i chcę zapalić w was pełnię życia”.

MODLITWA WSTAWIENNICZA

W jedności z naszymi braćmi i siostrami z klasztoru Bethanien we Szwajcarij i w głębokim pragnieniu jedności między naszymi Kościołami, módlmy się :

1. Szwajcaria jest krajem federalnym, bogatym w różnorodności: różnorodność językowa, wyznań chrześcijańskich, poglądów politycznych… Wyzwaniem jest, aby w taki sposób przeżywać jedność, aby nie stać się obojętnym pod pretekstem szanowania drugiego.
Panie, dziękujemy Ci za wszystkie inicjatywy na rzecz współpracy i spotkań, które Ty siejesz. Powierzamy Ci szczególnie sesje i miejsca gdzie Wspólnota Chemin Neuf jest w przymierzu z innymi, dla których istotne są kwestie jedności: festiwal Metanoja, wieź z duszpasterstwem małżeństw i młodych w Fryburgu, Kościół ewangelicki w Lucerne… Niech Twój Duch kontynuuje
dzieło na rzecz wzrastania jedności w sercu szwajcarskiego narodu.

2. Panie, dziękujemy Ci za wizję „Jesus Celebration 2033” i inicjatywe Dziesięciolecia Zmartwychwstania 2023-2033, która się rozpoczęła i w której kroczymy do roku 2033, kiedy będziemy świętować jubileusz 2000 lat od Zmartwychwstania Jezusa Chrystusa.

Prosimy, niech wszyscy chrześcijanie i wszystkie Kościoły chrześcijańskie ruszą w drogę i zbliżą się do siebie, aby dały światu świadectwo komunii i działały na rzecz sprawiedliwości i pokoju.

3. Nicolas Flüe i jego żona Dorothée byli głosicielami pokoju w XV wieku w Szwajcarii. Bronili przekonania według którego okropne konflity, które rozrywają świat są konsekwencjami ogólnego braku życia wewnętrznego.
Panie, powierzamy Ci projekt artystyczny będący w trakcie realizacji w klasztorze w Betanien: „Niklaus & Dorothee Alive”, którego temat przewodni to: „Od wojny do trwałego pokoju”. Przyjdź, wszystko prowadzić. Aby ta zajmująca wystawa, która łączy w sobie kulturę, historię i duchowość, mogła niedługo dotknąć serca mężczyzn i kobiet naszych czasów.

4. Panie, powierzamy Ci wszystkie miejsca konfliktów i wojen w świecie, poślij Ducha Świętego, Twojego Ducha Mądrości i Pokoju, Ducha Miłości i Prawdy do wszystkich rządzących i decydentów w naszym świecie. Obdarz ich wolnością działania zgodnie z Twoją wolą.