Oficjum o jedność

Czwartek, 17 lutego 2022

Tekst medytacyjny

Kochać Kościół

Tekst teologa i pisarza katolickiego Henri NOUWEN’A

Często wydaje się, że miłość do Kościoła jest niemożliwa. Musimy jednak stale przypominać sobie, że wszyscy chrześcijanie, tak różni, tworzą razem Kościół: mający i nie mający władzy, konserwatywni lub postępowi, tolerancyjni lub fanatyczni. Stoją w tej długiej linii świadków, która idzie na cały świat, śpiewając chwałę, słuchając głosu Pana i jedząc razem ten chleb, który mnoży się w dzieleniu. Myśląc o tym, być może będzie można powiedzieć: „Kocham Kościół i cieszę się, że do niego należę”.

Naszym świętym obowiązkiem jest miłość do Kościoła. Bez szczerej miłości do Kościoła nie jest możliwe życie w radości i pokoju. A bez szczerej miłości do Kościoła nie możemy zapraszać innych do przynależności do niego. […]

Aby kochać Kościół, nie są potrzebne romantyczne uczucia. Wymaga to silnej woli, aby odkryć żywego Chrystusa w ludziach, którymi się otoczył, i kochać ich tak samo jak samego Chrystusa. Dotyczy to nie tylko tych, którzy nie cieszą się sławą – ubogich, uciskanych, ignorowanych – ale także tych, którzy cieszą się wielkim szacunkiem i sprawują władzę w Kościele.

Kochać Kościół oznacza zdecydowane dążenie do spotkania Jezusa we wszystkich ludziach, którzy, razem, tworzą Kościół. W tym celu nie jest konieczne zgadzanie się z opiniami lub zachowaniem drugiej osoby. Przeciwnie, czasem trzeba się przeciwstawić ludziom, aby usunąć przeszkody, które uniemożliwiają dostrzeżenie Chrystusa. Ale sprzeciw czy aprobata, krytyka czy pochwała, są owocne tylko wtedy, gdy wypływają z miłości do Kościoła.

Druga zasada z Reguły Życia wspólnoty św Anzelma.

Modlitwa wstawiennicza

Przygotowana przez naszych braci i siostry z Opactwa Hautecombe, Francja.

1/ Z okazji 6. rocznicy spotkania papieża Franciszka z patriarchą Cyrylem, w minioną sobotę w Paryżu odbył się okrągły stół na temat: „Rola sanktuariów i pielgrzymek w dialogu prawosławno-katolickim”.

Panie, dziękujemy Ci za to spotkanie, które stało się okazją do refleksji i dialogu między kilkoma metropolitami prawosławnymi i biskupami katolickimi.

2/ Anglikański Kościół Trinity Church i Zjednoczony Protestancki Kościół Francji w Lyonie zdecydowały się zrobić ważny wspólny krok, rekrutując nowego pastora misyjnego do pracy z tymi dwoma Kościołami. Wydarzenie to odbędzie się 13 marca w Grand Temple w Lyonie, w obecności tych dwóch wspólnot francusko- i anglojęzycznych.

Panie, dziękujemy Ci za ten krok, który oznacza prawdziwe pragnienie jedności i odnowy tych dwóch Kościołów z Lyonu, aby móc głosić światu Dobrą Nowinę Ewangelii w sposób coraz szerszy i bardziej twórczy.

3/ W weekend 26-27 marca odbędzie się po raz pierwszy w Hautecombe ekumeniczne spotkanie dla młodzieży pod nazwą „Get together”. Celem jest po prostu zebranie młodych ludzi różnych narodowości i wyznań chrześcijańskich, którzy są zainteresowani kwestią jedności chrześcijan i którzy chcą spędzić razem czas na modlitwie, refleksji i dzieleniu się na ten temat.

Panie, dziękujemy Ci za tę intuicję i powierzamy Ci ten weekend, aby ten czas był naprawdę prowadzony przez Ducha Świętego i przyniósł owoce.