Oficjum o jedność

Czwartek, 17 marca 2022

Tekst medytacyjny

Jesteście sercem Chrystusa

o. Michał Evdokimov

Jezus nie był nieświadomy tego, co Go czeka w dniach, kiedy dobrowolnie poszedł na mękę. Przygotował na to swoich uczniów. On sam mówił o sobie, że jest „cichy i pokornego serca”, wzywając do siebie tych, którzy są obciążeni i przygnieceni, aby rozluźnić brzemiona, pod którymi się uginają. Uderzenie w serce Jezusa jest uderzeniem w Bożą miłość, w ogromne współczucie, które sprowadziło Boga na ziemię.

To właśnie z sercem pełnym miłości Jezus naucza tłumy, aby dać im nową nadzieję. To właśnie tym sercem uzdrawia chorych, koi cierpiących, daje swoje ciało i krew jako pokarm, aby ci, którzy ich skosztują, mieli życie wieczne, świadomie oddaje się w ręce kapłanów, aby złożyć swoje życie na okup. Z takim sercem umiera na krzyżu i zstępuje do piekieł, aby wyzwolić ludzi z niewoli śmierci […].

To z miłości Bóg stwarza świat, z miłości kształtuje stworzenie na swój obraz i podobieństwo, z miłości umywa nogi swoim uczniom, bo nie mają oni być posłusznymi sługami, ale przyjaciółmi swego Mistrza. W Sercu Jezusa streszcza się cała tajemnica zbawienia.

Michel Evdokimov, Ouvrir son cœur, Desclée De Brouwer, 2004, s. 130-131.

Modlitwa wstawiennicza

Przygotowana przez naszych braci i siostry z domu Świętego Sulpicjusza z Favières, Francja.

1/ W diecezji Evry Prawosławne Seminarium Duchowne Sainte-Geneviève w Epinay-sous-Sénart, gdzie Rosjanie i Ukraińcy żyją w zgodzie od ponad dziesięciu lat, wydało następujące oświadczenie: „Wierzymy, że to pokój, a nie wojna, ustanawia sprawiedliwość. I odwrotnie, w każdym wypowiedzeniu wojny widzimy postęp niesprawiedliwości. Wierzymy wyłącznie w jeden, święty, katolicki i apostolski Kościół, i dlatego nie wierzymy w żadne ludzkie imperium […]”.

Módlmy się o zaprzestanie walk, bombardowań i zniszczeń. Módlmy się, aby przebaczenie przywróciło pokój między dwoma bratnimi narodami. Módlcie się, aby głos budowniczych pokoju został usłyszany przez władze i aby położyły one kres tej krwawej wojnie.

2/ Jak przypomina nam papież Franciszek w orędziu na Wielki Post: „W obliczu gorzkiego rozczarowania tak wieloma zniszczonymi marzeniami, w obliczu lęku przed wyzwaniami, które są przed nami, w obliczu zniechęcenia wynikającego z ubóstwa naszych środków, pojawia się pokusa, by zamknąć się w naszym indywidualistycznym egoizmie i schronić się w obojętności na cierpienia innych.

Módlmy się, abyśmy we wszystkich okolicznościach nadal spoglądali na Chrystusa, prosili Go o przebaczenie, czynili dobro i dzielili się nim.

3/ W marcu 2021 r. biskupi francuscy zebrani na Zgromadzeniu Plenarnym przegłosowali serię jedenastu rezolucji, z których ósma jest odpowiedzią na zaproszenie papieża Franciszka do zorganizowania dnia modlitwy za ofiary przemocy seksualnej oraz nadużyć władzy i sumienia w Kościele katolickim. Ten dzień pamięci odbędzie się w trzecią niedzielę Wielkiego Postu, a jego tematem przewodnim będą słowa: „Świadkowie nowego życia”.

Módlmy się za wszystkie osoby, które padły ofiarą przemocy i nadużyć seksualnych w Kościele. Panie, lecz rany, uzdrawiaj serca, odnawiaj osoby poranione: niech zawsze będą mogły oprzeć się na Tobie w momentach próby i czuć Twoją obecność u swego boku.