Oficjum o jedność

Czwartek, 24 marca 2022

Tekst medytacyjny

Świat odmieniony – wizja piękna

Ojciec Michel Evdokimov

W przeddzień swej męki, po tym jak zapowiedział zaparcie się Piotra, w chwili, gdy oszalała historia przyspiesza tempo, Jezus mówi do swoich uczniów: „Niech wasze serce się nie trwoży.” Niewypowiedziany pokój w obliczu wzburzonych fal. Ten pokój pozwala wygnać każde zakażenie pochodzące od księcia tego świata. Poprzez ten pokój serca zachowują czystość.

Jeśli chcemy zwalczyć wszelkie zepsucie, to marzenie o powrocie zwycięskiej moralności nie byłoby racjonalne. Moralność nie zwycięża. Może jedynie zostać zaproponowana jako wartość i przyjęta w wolności. […] Bez piękna, dobro nie jest pociągające ani przekonujące. Bez olśnienia, zdolnego poruszyć serce, dobro traci siłę przyciągania. To w takim duchu Dostojewski wkłada w usta jednego ze swych bohaterów słowa : „piękno zbawi świat.” Pośród postępującego upadku wartości, ratunek spoczywa w rozkwicie piękna, wobec którego stajemy w niemym zachwycie. W tym celu należy zejść do korzeni rzeczy i odnaleźć tam boskie ziarno, wejrzeć w istotę bytów i spotkać tam obecność Stwórcy. „Po Bogu, zobacz Boga w każdym człowieku”, jak mówili Ojcowie Pustyni.

 […]

Frères et sœurs, Fragment książki : Michel Evdokimov, Ouvrir son cœur,
Desclée De Brouwer, 2004, pp. 147-148

Modlitwa wstawiennicza

W jedności z braćmi i siostrami z Kanady i ożywiani głębokim pragnieniem jedności pomiędzy naszymi Kościołami, zwracamy się ku Tobie, Panie, i prosimy Cię:

1/ Oratorium Św. Józefa na Mont-Royal w Montrealu jest największym na świecie sanktuarium poświęconym św. Józefowi. Co roku przybywa tu około dwa miliony pielgrzymów i zwiedzających z całego świata, wywodzących się z różnych religii i wierzeń.

Panie, w tym miesiącu, poświęconym tradycyjnie w Kościele katolickim św. Józefowi i idąc za przykładem jego przyjaciela – świętego brata Andrzeja, fundatora Oratorium, wezwij nas do siły i odwagi w trudnych momentach. Uczyń nas uważnymi na potrzeby otaczających nas osób oraz czułymi wobec tych, którzy cierpią i są chorzy. Tym, którzy powierzają się św. Józefowi zechciej objawić Twoje Ojcowskie serce, pełne miłości i miłosierdzia.

2/ Olivier Fleury, pionier kursów Alfa w krajach francuskojęzycznych i niegdysiejszy dyrektor Młodych z Misją w Szwajcarii, nosi niezwykłą wizję : zgromadzić chrześcijan z całego świata  aby uczcić 2000-ną rocznicę zmartwychwstania Chrystusa. W Quebeku utworzył się komitet ekumeniczny, w skład którego wchodzi także Wspólnota Chemin Neuf.

Panie, uczyń nas twórczymi, abyśmy przeżywali pełnię braterstwa z naszymi braćmi i siostrami z innych wyznań chrześcijańskich. Uzdolnij nas do pracy w jedności, abyśmy, przy wszystkich naszych różnicach, mogli się spotkać i świętowac oraz wspólnie wyrażać radość i wdzięczność, a także świadczyć wobec tych, którzy nie znają miłości Boga – tak, aby 2000-na Wielkanoc w historii stała się wydarzeniem na miarę wszechczasów, jedynym w swoim rodzaju.

3/ Od rozpoczęcia wojny na Ukrainie 24 lutego, jej bilans jest coraz poważniejszy. W Kanadzie, gdzie ponad milion Kanadyjczyków pochodzenia ukraińskiego żyje w lęku, grekokatolicka katedra Świętych Apostołów Piotra i Jana ze Lwowa stała się miejscem spotkań tej wspólnoty, która modli się o pokój.

Panie Jezu, który cierpiałeś na krzyżu, usłysz krzyk swoich dzieci – ofiar przemocy wojennej. Przyjdź im z pomocą i daj nam otwarte serca, które ich przyjmą. Poślij swego Ducha na rządzących i polityków, aby w duchu pokoju poszukiwali sprawiedliwych rozwiązań. Nam zaś daj siłę by odpowiedzieć miłością na nienawiść, przebaczeniem na zniewagę.