Oficjum o jedność

Czwartek, 27 stycznia 2022

Tekst medytacyjny

Czy te suche kości mogą jeszcze ożyć?

Gordon D. Fee, teolog zielonoświątkowy

Według Pawła, rolą Ducha Świętego jest być tym absolutnie niezbędnym elementem w całym życiu chrześcijańskim, od początku do końca. Wierzący w Chrystusa są przede wszystkim „ludźmi Ducha”: żyjącymi w Duchu, chodzącymi w Duchu, prowadzonymi przez Ducha, przynoszącymi owoce Ducha, siejącymi Ducha. Nie chcę osądzać, ale zauważam, że w dużej części swojej historii Kościół żył nieco poniżej tego życia w Duchu.

Ale nie marzę o powrocie tego Kościoła pierwszych chrześcijan. […]. To, czego pragnę, to raczej ponowne przyjęcie perspektywy pawłowej, w której całe życie chrześcijańskie jest zasadniczo życiem w Duchu.

Zamiast „burzyć stare wieżowce i budować nowe”, potrzebujemy Ducha, aby tchnął życie w nasze instytucje, teologie i liturgie dzisiaj.

„Czy te suche kości mogą znowu żyć?” zapytał Pan proroka. „Ty wiesz” – odpowiedział i patrzył, jak Duch daje życie temu, co już istniało.

Zbyt wiele wody upłynęło już pod mostem, abyśmy mogli wierzyć, że jakimś cudem możliwa jest widzialna jedność naszych struktur, teologii, liturgii. Ale od czasu do czasu, gdy czynnik ludzki nie stanowi przeszkody, Duch Święty daje już Ludowi Bożemu poczucie, że jest zjednoczony, pomimo różnic wyznaniowych. Kościół jest z nami, to my go tworzymy, w jego obecnym stanie i w jego strukturach. Niech Duch Boga Żywego zostanie wylany na niego ponownie, aby mógł być ożywiony we współczesnym świecie, aż do ponownego przyjścia Chrystusa.

God’s empowering presence, the Holy spirit in the letters of Paul,
Hendrickson, 1994, Massachusetts, str. 899-902.

Modlitwa wstawiennicza

Przygotowana przez naszych braci i siostry z opactwa Notre-Dame des Dombes.

1/ Dziękujemy Ci Panie za Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan, który właśnie się zakończył – za te wszystkie piękne chwile świętowania, modlitwy i spotkania.

Powierzamy Ci, Panie, wszystkie inicjatywy, które powstaną w wyniku tego Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan. Niech to nie będzie nawias, ale trampolina do większego braterstwa między Twoimi dziećmi.

2/ W ostatni czwartek, 20 stycznia 2022 roku, Papieska Rada ds. Popierania Jedności Chrześcijan opublikowała dokument na temat konsekwencji obecnej pandemii dla relacji ekumenicznych. Tekst, zatytułowany „Ekumenizm w czasach pandemii: od kryzysu do szansy”, wskazuje na wyzwania stojące przed ruchami ekumenicznymi w świecie post-pandemicznym.

Prosimy Cię, Panie, abyśmy w obecnej sytuacji zdrowotnej mogli wykorzystać okazje do dzielenia się, do większej komunii między naszymi kościołami.

3/ Powierzamy Ci Panie wszystkie kraje w stanie wojny. Modlimy się w szczególności za sytuację na Ukrainie, która jeszcze bardziej niszczy jedność Kościołów chrześcijańskich w i tak już napiętym kontekście politycznym i religijnym.

Niech Twój Święty Duch, Duch Pokoju i Pojednania prowadzi przywódców politycznych i religijnych tak, aby wszelka wrogość i nienawiść ustąpiły miejsca miłości i chęci dialogu.