Oficjum o jedność

Czwartek, 3 lutego 2022

Tekst medytacyjny

Medytacja Yedid nefesh, „Miłośnik duszy”

Ten poemat liturgiczny został skomponowany w XVI wieku przez rabina Elazara Azikri. Śpiewany w szabat, przywołuje intensywną miłość, jaką człowiek powinien czuć do Boga. Każdy z czterech wersów zaczyna się od jednej z czterech liter Tetragramu, niewymawianego imienia Boga.

Youd: Towarzyszu duszy, Ojcze miłosierny, zachęć sługę Twego do spełnienia Twego pragnienia. Będzie on wtedy biegł jak jeleń, aby pokłonić się przed Twoją wielkością! Słodkie jest Twoje uczucie dla niego, słodsze niż najczystszy miód.

He: Promieniste źródło tego świata, moja dusza tęskni, wzdycha, za Twoją miłością. Proszę Cię, Boże, ulecz ją więc, ukazując jej blask Twego blasku! Odżyje i odzyska swoje zdrowie, aby służyć Ci na zawsze.

Vav: O Czcigodny, niech rozbudzi się Twoja pasja, zmiłuj się nad Twoim synem, który tak bardzo Cię kocha. Ponieważ, w głębi siebie, On tęskni za tym, by kontemplować wspaniałość Twojej potęgi! Proszę Cię, mój Boże, pragnienie mojej duszy, nie zwlekaj, nie oddalaj się.

He: Objaw się, intymny Przyjacielu, rozpostrzyj nade mną swój namiot pokoju. Przebudź ziemię ku Twojej chwale, a my będziemy się weselić, sprawimy, że nasza radość wybuchnie! Pospiesz się, Umiłowany, tęsknię za spotkaniem z Tobą. Udziel mi, proszę Cię, Twej czułości, jak za dawnych czasów.

(Tłumaczenie z języka francuskiego: Rivon Krygier)

Modlitwa wstawiennicza

R/ Amen, amen, bądź błogosławiony Boże Izraela!

1. Ojcze najmiłościwszy, Boże Abrahama, Izaaka i Jakuba,
Ty, którzy opłakiwałeś przemoc między Kainem i Ablem,
Prosimy Cię o pokój w Ziemi Świętej, tej ziemi,
gdzie postanowiłeś przyjść do nas w naszym człowieczeństwie.

2. Ojcze najmiłościwszy, Boże Abrahama, Izaaka i Jakuba,
Ty, który umożliwiłeś pojednanie Józefa i jego braci,
Przebacz nam za całą pogardę dla twego ludu Izraela…
(cisza)
Prosimy Cię, Ojcze, aby wzrastało braterstwo między narodem żydowskim a narodami.

3. Ojcze najmiłościwszy, Boże Abrahama, Izaaka i Jakuba,
Ty, który wyprowadziłeś Izraela z Egiptu i przywróciłeś mu wolność,
Obdarz radością naród Żydowski i zachowaj go w wierności Twemu Przymierzu.

4. Ojcze najmiłościwszy, Boże Abrahama, Izaaka i Jakuba,
Ty, który zjednoczyłeś dwanaście plemion Izraela wokół Tory,
daj pokój Żydom wierzącym w Jezusa.

5. Ojcze najmiłościwszy, Boże Abrahama, Izaaka i Jakuba,
Ty, który posłałeś swojego Syna Jezusa, aby nas zbawił
spraw, aby twoje błogosławieństwo spoczęło na chrześcijanach, którzy są pochodzenia żydowskiego.

6. Ojcze najmiłościwszy, Boże Abrahama, Izaaka i Jakuba,
Ojcze Jezusa Chrystusa, zgromadź w jedności wszystkie Kościoły chrześcijańskie.

7. Ojcze najmiłościwszy, Boże Abrahama, Izaaka i Jakuba,
Ty dałeś narodowi Żydowskiemu obietnicę przyjścia Mesjasza,
Ty dałeś Kościołowi oczekiwanie na powrót Twojego Syna.
W Duchu Świętym mówimy z całym Kościołem: „Maranatha, przyjdź Panie!”.