Oficjum o jedność

Czwartek, 31 marca 2022

Tekst medytacyjny

Otworzyć swoje serce

Ojciec Michel Evdokimov

„Kościół jest jeden” – powiedział pewien rosyjski teolog z XIX wieku. Przede wszystkim dlatego, że Ciało Chrystusa nie może być podzielone. Jest więc tylko Jedno Ciało, ale jest ono rozdarte, a świat, nawet jeśli nie wie o tym rozdarciu, cierpi z powodu rany. Kontrowersje teologiczne są nie do uniknięcia, gdyż Biblia wymaga od nas „rozumnego” serca. Musimy jednak znaleźć drogę do naszego wspólnego serca. To wspólne serce Chrystus objawił w swojej śmierci z miłości do wszystkich ludzi i w swoim zmartwychwstaniu, zwyciężając nad siłami ciemności. Czy „otworzyć serce” to nie znaczy wejść w komunię ze wszystkimi uczniami Chrystusa, może nawet z wyznawcami wszystkich religii, a może także ze wszystkimi ludźmi, aby uleczyć rany rozdarcia, z powodu których świat tak bardzo cierpi?

 […]

Frères et sœurs, Fragment książki : Michel Evdokimov, Ouvrir son cœur,
Desclée De Brouwer, 2004, str. 151

Modlitwa wstawiennicza

W jedności z braćmi i siostrami z Nantes we Francji i ożywiani głębokim pragnieniem jedności pomiędzy naszymi Kościołami, zwracamy się ku Tobie, Panie, i prosimy Cię:

1/ Około pięćdziesięciu osób w różnym wieku i uczestniczy obecnie w kursie Alpha, który odbywa się w parafii w Nantes, powierzonej ostatnio Wspólnocie Chemin Neuf. Chwalimy Cię Panie za ten piękny kurs, który otrzymaliśmy od naszych braci anglikanów, i uwielbiamy Cię za wszystkie życia przemienione przez spotkanie z Jezusem Chrystusem.

Powierzamy Ci, Panie, uczestników wszystkich kursów Alpha, które odbywają się w parafiach, w więzieniach, na uniwersytetach i w miejscach pracy. Niech ich bliskość z Tobą wciąż wzrasta.

2/ W jednym i tym samym duchu modlitwy Kościół prawosławny, Kościół katolicki, Zjednoczony Kościół protestancki i Kościoły ewangelickie Loary-Atlantyku zgromadziły się w piątek 4 marca 2022 r., aby wspólnie modlić się o pokój. Modlitwa ta została zorganizowana w ramach nowej inicjatywy Współpraca ekumeniczna, która powstała na wezwanie biskupa Nantes, bpa Percerou. Skupia ona wspólnoty i ruchy, które mają powołanie do pracy na rzecz jedności chrześcijan.

Panie, powierzamy Ci pracę tej grupy i jej pragnienie wspólnej, regularnej modlitwy. Niech Duch Święty umocni braterstwo między wszystkimi obecnymi Kościołami i oświeci ich w kwestii inicjatyw, które zostaną zaproponowane w diecezji Nantes.

3/ 24 lutego Rada Kościołów Chrześcijańskich we Francji (CECEF) wystosowała apel o pokój w Ukrainie zachęcając wszystkie Kościoły do okazania konkretnej solidarności z ludnością dotkniętą konfliktem oraz do modlitwy o pokój i natychmiastowe zakończenie konfliktu, inspirując się słowami św. Pawła: On bowiem jest naszym pokojem. On w swoim ciele z dwóch części uczynił jedno i obalił dzielący je mur wrogości. (Ef 2, 14)

Panie, obdarz swoim pokojem oba narody – Ukrainę i Rosję. Pomóż nam nieść pociechę tym, którzy cierpią i zakorzeń nas w modlitwie z odnowioną gorliwością, aby ustała przemoc i aby zatriumfował pokój.