Oficjum o jedność

Czwartek, 5 maja 2022

Tekst medytacyjny

Świat bez narodu żydowskiego jest światem bez Boga Izraela

Abraham Heschel

Mówię jako członek wspólnoty, której założycielem był Abraham, a mój rabin nazywa się Mojżesz.

Mówię jako człowiek, któremu udało się opuścić Warszawę, swoje rodzinne miasto, zaledwie sześć tygodni przed rozpoczęciem katastrofy. Moim celem był Nowy Jork, ale równie dobrze mogłoby to być Auschwitz lub Treblinka. Jestem jak polano wyrwane z ognia, w którym zginął mój lud. Polano wyszarpane z ognia ołtarza szatana, na którym miliony istot ludzkich zostały zgładzone dla większej chwały zła i na którym spłonęło tak wiele innych rzeczy: boski obraz w tak wielu istotach ludzkich, wiara tak wielu w Boga sprawiedliwości i miłosierdzia, a także duża część tajemnej i pociągającej mocy Biblii, przechowywanej w sercach ludzi przez prawie 2000 lat.

„Chrześcijanin musi zdawać sobie sprawę, że świat bez Izraela [w sensie narodu żydowskiego] byłby światem bez Boga Izraela. Z drugiej strony, Żyd musi uznać istotną rolę chrześcijaństwa w boskim planie odkupienia całej ludzkości.

Abraham Heschel urodził się w 1907 r. w Polsce,
zmarł w 1972 r., rabin i filozof.
Był pionierem dialogu w obrębie judaizmu,
reprezentował judaizm na Soborze Watykańskim II,
zwłaszcza w kontaktach z kardynałem Bea,
starał się odnowić dialog między judaizmem a islamem.

Modlitwa wstawiennicza

R/ Amen, amen, bądź błogosławiony Boże Izraela!

1. Ojcze najmiłościwszy, Boże Abrahama, Izaaka i Jakuba,
Ty, którzy opłakiwałeś przemoc między Kainem i Ablem,
Prosimy Cię o pokój w Ziemi Świętej, tej ziemi,
gdzie postanowiłeś przyjść do nas w naszym człowieczeństwie.

2. Ojcze najmiłościwszy, Boże Abrahama, Izaaka i Jakuba,
Ty, który umożliwiłeś pojednanie Józefa i jego braci,
Przebacz nam za całą pogardę dla twego ludu Izraela…
(cisza)
Prosimy Cię, Ojcze, aby wzrastało braterstwo między narodem żydowskim a narodami.

3. Ojcze najmiłościwszy, Boże Abrahama, Izaaka i Jakuba,
Ty, który wyprowadziłeś Izraela z Egiptu i przywróciłeś mu wolność,
Obdarz radością naród Żydowski i zachowaj go w wierności Twemu Przymierzu.

4. Ojcze najmiłościwszy, Boże Abrahama, Izaaka i Jakuba,
Ty, który zjednoczyłeś dwanaście plemion Izraela wokół Tory,
daj pokój Żydom wierzącym w Jezusa.

5. Ojcze najmiłościwszy, Boże Abrahama, Izaaka i Jakuba,
Ty, który posłałeś swojego Syna Jezusa, aby nas zbawił
spraw, aby twoje błogosławieństwo spoczęło na chrześcijanach, którzy są pochodzenia żydowskiego.

6. Ojcze najmiłościwszy, Boże Abrahama, Izaaka i Jakuba,
Ojcze Jezusa Chrystusa, zgromadź w jedności wszystkie Kościoły chrześcijańskie.

7. Ojcze najmiłościwszy, Boże Abrahama, Izaaka i Jakuba,
Ty dałeś narodowi Żydowskiemu obietnicę przyjścia Mesjasza,
Ty dałeś Kościołowi oczekiwanie na powrót Twojego Syna.
W Duchu Świętym mówimy z całym Kościołem: „Maranatha, przyjdź Panie!”.