Oficjum o jedność

Czwartek, 29 kwietnia 2021

Tekst medytacyjny

W czasie Wielkanocnym proponujemy Wam medytacje współczesnych autorów z tradycji protestanckiej

Symbolika Ostatniej Wieczerzy

Eberhard Arnold (1883-1935), niemiecki teolog luterański, współzałożyciel wspólnoty “Bruderhof”.

Ustanawiając pamiątkę Ostatniej Wieczerzy, Jezus mówi o oddaniu swojego życia, o ofiarowaniu swojego Ciała i Krwi.

Istnieje głęboki związek między tym, co się dzieje w czasie Ostatniej Wieczerzy – jedzenie ofiarowanego baranka, jedzenie chleba i picie wina – a ogłaszaniem przyszłego Królestwa pojednania i jedności. Wszystkie te elementy są ze sobą ściśle związane.

Jezus, poprzez ofiarę z baranka, tłumaczy tym, którzy są zgromadzeni razem z Nim wokół stołu, czym jest ofiara dla Królestwa Bożego. Czyniąc to ogłasza swoją własną śmierć, która jest ofiarą (1 Kor 5, 7; Dz 8, 32-33). Dla nas, podobnie jak dla pierwszych chrześcijan, wszystko, co jemy staje się dziękczynieniem za Ofiarę. Każdy wspólny posiłek spożywany w miłości jest ofiarą dziękczynienia, pamiątką Ofiary. Powinniśmy dziękować Bogu za każdym razem, kiedy się gromadzimy razem przy stole. Nie za zaspokojenie naszych apetytów, ale za ofiarę roślin i zwierząt otrzymaną od Boga. W ten sposób możemy żyć w jedności […]: nasze ciała będą pokrzepione i będziemy mogli świadczyć o Królestwie Bożym przeżywając wymiar wspólnotowy kościoła.

Eberhard Arnold, God’s Revolution, The Plough Publishing House 1997, str 74.  

Modlitwa wstawiennicza

Przygotowana przez naszych braci i siostry z Nazaretu, w Ziemii Świętej.

1/ Przez ostatnich 10 lat Wspólnota Chemin Neuf przyjmowała pielgrzymów w Nazarecie, w Międzynarodowym Centrum Maryi z Nazaretu, proponując im multimedialną trasę biblijną o historii zbawienia od Księgi Rodzaju do Zmartwychwstania. W tym tygodniu klucze Centrum zostaną przekazane Kustodii Ziemii Świętej.

Panie, dziękujemy Ci za łaskę towarzyszenia w pielgrzymce tysiącom chrześcijan różnych wyznań oraz za łaskę spotkania z żydami, muzułmanami i chrześcijanami żyjącymi na miejscu. Prosimy Cię, by to wszystko, co zostało zasiane przez ostatnie 10 lat przyniosło owoce i by to miejsce nadal było miejscem głoszenia Dobrej Nowiny.

2/ W tę niedzielę wiele kościołów prawosławnych będzie świętować Zmartwychwstanie Chrystusa.

Błogosławimy Cię, Panie, za różnorodność Twojego Kościoła. Daj nam tę łaskę wspólnego głoszenia Twojego zmartwychwstania, aby nasza jedność była świadectwem dla świata.

3/ W Ewangelii wg św. Marka (16, 6-7) słyszymy tę zachętę do zaufania: «Nie bójcie się! Szukacie Jezusa z Nazaretu ukrzyżowanego. Zmartwychwstał… wyprzedza was do Galilei.» To w Nazarecie, mieście w sercu Galilei, Jezus dzielił nasze człowieczeństwo w zwykłym, prostym życiu. Dzisiaj trzeba nam spotkać Zmartwychwstałego w pokornym i ukrytym życiu codziennym

Daj nam, Panie, zobaczyć owoce tego życia, które dojrzewają w ciszy naszej codzienności.