Oficjum o jedność

Czwartek, 10 czerwca 2021

Tekst medytacyjny

Duch Święty nie jest własnością Kościoła

Justin Welby, Prymas Kościoła Anglikańskiego

Tak jak Duch Święty okrył Swym cieniem Maryję, matkę naszego Pana, aby życie Chrystusa mogło się począć dla świata, tak ten sam Duch Święty ocienia lud Boży, by rodziło się na nowo Ciało Chrystusa, aby głosić miłość Boga i służyć Królestwu Bożemu w świecie, który tego potrzebuje.

Powiedzmy sobie jasno: Duch Święty nie jest własnością Kościoła. Duch Święty nie może być zamknięty w naszych murach. Tego właśnie nauczyłem się szczególnie w zeszłym roku, podczas pandemii, jako bardzo niedoświadczony asystent kapelana w lokalnym szpitalu, jednym z największych w Londynie.

To, co zobaczyłem bardzo wyraźnie, to, co zrodziło się w najgłębszej części mnie jako prawda teologiczna i praktyczna, to ta rzeczywistość działania Ducha Świętego poza i przed Kościołem; działania, które wyrównuje pagórki i przygotowuje drogę.

Miałem okazję poczuć obecność Ducha Świętego, kiedy klęczałam przy łóżku muzułmanki umierającej na COVID. Kapelan zapytał, czy ktoś, czy ktokolwiek mógłby się za nią pomodlić. Tym kimkolwiek byłem ja. I poczułem obecność Ducha Świętego w bardzo głęboki sposób.

Duch Święty troszczy się o to, by Kościół był w świecie i podtrzymuje go w istnieniu.

Wszystko, co robimy, robimy, ponieważ Duch Święty czyni to możliwym. W całej historii świata nie ma chwili, w której nie bylibyśmy podtrzymywani przez Ducha Świętego w istnieniu. W każdym kościele, który nosi imię Chrystusa, Duch Święty pokonuje dystans i wypełnia przestrzeń, która jest między nami, wzywając nas do jedności i miłości.

Justin Welby, medytacja podczas czuwania przed Zesłaniem Ducha Świętego 2021 organizowanego przez CHARIS

Modlitwa wstawiennicza

Przygotowane przez naszych braci i siostry z Villeneuve D’Ascq, we Francji

1/ Zlokalizowany w pobliżu Lille, na północy Francji, Dom ImaGO zostanie na nowo otwarty po remoncie w poniedziałek, 14 czerwca. Dom ten, animowany przez Wspólnotę Chemin Neuf, jest międzynarodową platformą twórczą i formacyjną w dziedzinie mediów.

Panie, powierzamy Ci tych, którzy tam żyją i pracują: ekipy Net for God, Neuf Media i młodzież ze Szkoły Medialnej. Niech Twój Duch Święty prowadzi ich twórczość audiowizualną w posłudze głoszenia Ewangelii.

2/ W poniedziałek po niedzieli Zesłania Ducha Świętego w katolickiej katedrze w Lille została otwarta wystawa: „Apokalipsa, objawienie przyszłości i nadziei”, na której znalazło się 14 prac tekstylnych wykonanych przez angielską artystkę Jacqui Parkinson z Kościoła Baptystów. Wystawa ta połączyła różne kościoły, zwłaszcza ewangelickie i katolickie, we wspólnym świadectwie.

Panie, przyjdź i daj nową nadzieję naszemu światu. Okaż swoją miłość tym, którzy szukają światła.

3/ Powierzajmy Panu wszystkich dziennikarzy oraz nasz własny sposób korzystania z mediów, modląc się słowami papieża Franciszka, zawartymi w jego orędziu na 55 Dzień Środków Społecznego Przekazu, 16 maja:

Panie, naucz nas wychodzić poza nasze «ja» i wyruszać na poszukiwanie prawdy.
Naucz nas iść, by zobaczyć, naucz nas słuchać,
nie pielęgnować uprzedzeń, nie wyciągać pospiesznych wniosków.
Naucz nas chodzić tam, gdzie nikt nie chce pójść,
poświęcić czas na zrozumienie,
zwracać uwagę na to, co najważniejsze,
nie dać się rozproszyć przez to, co zbędne,
odróżniać mylące pozory od prawdy.
Obdarz nas łaską rozpoznawania miejsca Twojego przebywania w świecie
i szczerością opowiadania o tym, co zobaczyliśmy.