Oficjum o jedność

Czwartek, 12 listopada 2021

Tekst medytacyjny

Wkład w jedność i w pokój na świecie

Manifest 2000 UNESCO

Czy pokój na świecie jest możliwy? Jakim kosztem?
Bardziej niż instytucje, decydująca jest odpowiedzialność człowieka.

Dla idealisty pokój musi pewnego dnia zatriumfować, bo jest dobry.

Realista zaprotestuje: nie możemy zlikwidować wojny, jest ona wpisana w naturę rzeczy i w naturę ludzką.

Z punktu widzenia odpowiedzialności, ani gwiazdy, ani statystyki, ani geny nie dekretują wojny i pokoju, ale nasza wolna wola.

Co więcej, wojna i pokój nie są rozstrzygane przez innych, ale przeze mnie, przez mojego codziennego ducha niezgody lub zgody. Pytanie nie brzmi: „Kiedy i jak świat będzie żył w pokoju?”, ale raczej: „Co ja dziś zrobię dla pokoju?

Manifest UNESCO 2000 na rzecz kultury pokoju rekomenduje taką postawę:

„Świadomy mojej części odpowiedzialności (…), zobowiązuję się w moim codziennym życiu, w mojej rodzinie, w mojej pracy, w mojej wspólnocie, w moim kraju, w moim regionie do: szanowania wszelkiego życia, odrzucenia przemocy, uwolnienia mojej hojności, słuchania, aby zrozumieć, ochrony planety, ponownego odkrycia solidarności”.

Punkty te nie są nowe, ich lista pozostaje otwarta. Nowością jest wzmianka o odpowiedzialności.

Często fundamentalna wewnętrzna sprzeczność w człowieku powoduje eksplozję przemocy zewnętrznej, przeciwko innym. Władza polityczna ma tendencję do systematyzowania, racjonalizowania i usprawiedliwiania wybuchów przemocy, nadając im formę wojny. Wróg jest postrzegany jako osoba, której podporządkowanie się lub wyeliminowanie uspokoi zbiorową wściekłość. (…)

Prawdziwy pokój, przeciwnie, proponuje nawrócenie i metanoię.

Modlitwa wstawiennicza

1/ Panie, powierzamy Ci wszystkich, których dotykają konsekwencje doniesień o nadużyciach seksualnych w Kościele. Modlimy się za ofiary, aby zostały życzliwie wysłuchane przez tych, którzy są do tego wyznaczeni. Modlimy się również o nawrócenie dla sprawców.

Błagajmy o obecność Ducha Świętego w całym tym poszukiwaniu prawdy, zadośćuczynienia, uzdrowienia i miłosierdzia.

2/ We Francji, od 2015 roku, zgromadzenie zakonne „Notre Dame du Mont Carmel” zdecydowało się na współpracę ze wspólnotą Chemin Neuf. Podobnie jak w całej swojej długiej historii, znów dostosowało się do nowych wezwań, otwierając swój dom macierzysty w Avranches, będący domem opieki dla starszych sióstr, dla innych zgromadzeń żeńskich. Wspólnota Chemin Neuf uczestniczy w codziennym życiu braterskim, liturgii i zarządza tym miejscem (niedawno przyjęła jako rezydenta pierwszego starszego brata ze Wspólnoty Chemin Neuf).

Panie, błogosławimy Cię za wszystkie łaski i za wszelką troskę, jaką otaczasz od chwili powstania ten dom – owoc Twojego Ducha Świętego. Powierzamy Ci wszystkie osoby starsze, które obecnie są przyjmowane, oraz rozwój tego domu, aby lepiej Tobie służył.

3/ Podpisanie zawieszenia broni w lesie Compiègne we Francji, 11 listopada 1918 r.,  zakończyło „Wielką Wojnę”. Błogosławimy Cię za przywódców, którzy mieli mądrość i odwagę, aby przywrócić pokój między narodami. Niech Twój Duch Święty inspiruje rządy do poszukiwania pokoju, sprawiedliwości i pokuty.

Prosimy Cię szczególnie za te kraje, które są obecnie w stanie wojny. Prosimy Cię, aby każde z twoich dzieci stało się budowniczym pokoju.