Oficjum o jedność

Czwartek, 14 października 2021

Tekst medytacyjny

Pojednanie – droga miłości w różnorodności

Pojednanie się, nie oznacza dla nas ludzi dojścia do porozumienia: to uczenie się wzajemnego kochania się w głębokiej niezgodzie. To jest prawdziwe pojednanie. To bycie innym, różnienie się. Bóg jest tak wspaniały, a my tak bardzo różnimy się między sobą. Cud Kościoła nie polega na tym, że zgadzamy się i kochamy się nawzajem; raczej chodzi o to, że się nie zgadzamy, a mimo to kochamy się nawzajem. To cud, którego dokonuje Duch Święty. A co się dzieje, kiedy jesteśmy pojednani, kiedy przejawia się w nas ta różnorodność w miłości? No cóż, wtedy znajdujemy się w ostatnich siedmiu czy ośmiu wersetach z Jana 17: A świat zobaczy, że Jezus jest Synem Bożym i uwierzy…

Ale pojednanie – mogę to powiedzieć po wielu latach pracy nad tym tematem, zarówno we mnie, jak i zawodowo w strefach wojen na całym świecie – pojednanie tworzy się poprzez służbę i poświęcenie. Jeśli idziemy w stronę pojednania, jeśli idziemy w stronę życzliwości i szacunku w samym środku sporu, to oznacza poświęcenie. Pojednanie zawsze jest kosztowne.

Fragment wypowiedzi Arcybiskupa Justina Welby’ego z dorocznego spotkania odpowiedzialnych“Churches Together in England” (Rady zrzeszającej Kościoły w Anglii),
7 października 2013

Modlitwa wstawiennicza

1/ Kościół anglikański jest obecny w 80 miejscach we Francji. Oprócz brytyjskich emigrantów przyjmuje wierzących z wielu krajów, z kilku tradycji chrześcijańskich. Do zgromadzeń anglikańskich w Paryżu, Lyonie i Fontainebleau należą również członkowie Chemin Neuf.

Panie, modlimy się za Kościół anglikański we Francji, który w swojej misji i funkcjonowaniu zaczyna dostrzegać konsekwencje Brexitu. Zawierzamy Ci w szczególności odbywający się w kościele św. Grzegorza w Paryżu „Chaplaincy Day”który będzie wprowadzeniem do czasu rozeznania jego zaangażowania misyjnego na nadchodzące lata. Panie, prowadź ten dzień i pokaż Kościołowi anglikańskiemu, jak służyć Tobie na tym nowym etapie.

2/ W Chartres stosunki między wspólnotą Chemin-Neuf a rumuńskim Kościołem prawosławnym są bliskie od dawna. Zwiększenie liczby członków tego Kościoła zmusiło go ostatnio do szukania nowej siedziby. Również członkowie Syryjskiego Kościoła Prawosławnego w regionie Chartres szukają możliwości założenia parafii.

Panie, prosimy Cię za te dwa Kościoły prawosławne w Chartres i za ich poszukiwanie miejsc modlitwy. Niech Twoja Opatrzność wyprzedzi ich, gdziekolwiek ich poślesz i da im moc, aby Twój Kościół tam wzrastał.

3/ W miniony wtorek Kościół katolicki we Francji przyjął z przerażeniem raport Niezależnej Komisji ds. Wykorzystywania Seksualnego w Kościele (CIASE). Niniejszy raport zwraca uwagę na ogromną skalę nadużyć popełnionych przez księży, zakonników i świeckich w latach 1950-2020.

Panie, modlimy się za wszystkie ofiary nadużyć seksualnych, szczególnie te, których cierpienie zostało spowodowane przez posługujących w Kościele katolickim. Przyjdź i ulecz ich rany, ukoj wszelkie cierpienia fizyczne, psychiczne i duchowe.