Oficjum o jedność

Czwartek, 17 czerwca 2021

Tekst medytacyjny

Proklamacja wzajemnego pojednania czeskich katolików i protestantów

w listopadzie 2020 roku po bolesnej kampanii „rekatolizacji”, która rozpoczęła się w roku 1620.

Nasz Ojcze Niebieski,

przychodzimy do Ciebie w przeddzień rocznicy bitwy pod Białą Górą, która zaważyła na losach naszego narodu na cztery wieki. W tym miejscu walczyli ze sobą wierni kościoła katolickiego i protestanckiego. Uznajemy naszą winę za to, że jako Twoje dzieci daliśmy się wciągnąć w spiralę przemocy sprzeczną z Ewangelią pokoju. Wyznajemy, że my i nasi przodkowie zgrzeszyliśmy przeciwko sobie nawzajem ciężkimi grzechami: pychą, poczuciem wyższości, osądzaniem i przemocą. Zabijaliśmy się zamiast zwracać się wspólnie ku Tobie, który nas stworzyłeś dla Swojej chwały. Błagamy Cię o przebaczenie. Wyznajemy Ci nasz grzech poczucia wyższości, kiedy widzieliśmy innych jako mniej wartościowych i niegodnych Twojej łaski. Przebacz nam za osądzanie naszych braci jako heretyków, niewierzących i apostatów od wiary chrześcijańskiej. Przebacz nam zatwardziałość naszych serc. Przebacz nam to, że nie pokazujemy prawdziwego obrazu Boga jako kochającego Ojca. Przebacz nam ukazywanie niewierzącym fałszywego obrazu Boga i przez to prowadzenie ich na manowce do wątpliwości i zamieszania.

Wyrzekamy się wszelkiej przemocy, która nadal tkwi w naszych postawach. Wyrzekamy się zatwardziałości naszych serc. Wyrzekamy się pychy i postawy wyższości. Wyrzekamy się osądu i oszczerstw. Wyrzekamy się całego negatywnego dziedzictwa postaw naszych przodków. Wyrzekamy się prób manipulowania innymi oraz wszelkich nacisków społecznych i politycznych w imię Boga. Nie będziemy już patrzeć na innych jako wrogów lub rywali, ale jako dzieci tego samego Ojca niebieskiego, które, tak samo jak my, są kochane przez Boga. Wyrzekamy się gwałtownych prób przeciągania braci i sióstr z innej denominacji chrześcijańskiej do naszego własnego kościoła. Wyrzekamy się wszelkich przyszłych nadużyć władzy w rodzinie, polityce, edukacji, nauce, kulturze czy mediach wobec naszych braci i sióstr.

W Jezusie Chrystusie my, którzy kiedyś byliśmy daleko, teraz staliśmy się bliscy przez krew Chrystusa. W Nim jest nasz pokój. On zjednoczył nas w jedno, kiedy zburzył mur, który dzieli i powoduje konflikt (por. Ef 2, 13-14). Przez swoją ofiarę usunął muryy, aby przekształcić dwóch – katolika i protestanta – w jednego nowego człowieka, ustanawiając w ten sposób pokój. On pogodził tych dwóch w jedno ciało, zabijając ich wrogość na krzyżu. Przyszedł i głosił pokój, pokój dla nas wszystkich. I tak w Nim możemy stanąć razem – katolicy i protestanci – przed Ojcem w jedności Ducha.

Proklamacja Pojednania, Biała Góra (Praga), 8 listopada 2020 r.

Modlitwa wstawiennicza

Przygotowana przez naszych braci i siostry z Czech

1/ 8 listopada 1620 r. miała miejsce bitwa pod Białą Górą koło Pragi, która zapoczątkowała „rekatolizację” Królestwa Czech przy użyciu siły. Z okazji 400. rocznicy tego bolesnego wydarzenia powstała Inicjatywa Pojednania, która chciała zgromadzić na miejscu bitwy 60 księży katolickich i 60 pastorów protestanckich, aby prosić o wzajemne przebaczenie i uzdrowienie bolesnych wspomnień. Z powodu pandemii spotkanie mogło odbyć się dopiero 8 maja.

Panie, modlimy się, aby Twój Duch pokoju i jedności działał, uzdrawiał sercach i przynosił pojednanie w narodzie czeskim

2) Rynek Starego Miasta w centrum Pragi to miejsce pełne historii i konfliktów. To właśnie na tym placu 21 czerwca 1621 roku stracono 27 protestanckich notabli. To właśnie na tym placu w 1918 roku zrównano z ziemią kolumnę maryjną, która została uznana za symbol austriackiej i katolickiej dominacji, a następnie przywrócono ją w 2020 roku, wywołując wiele kontrowersji i komplikując stosunki ekumeniczne.

Panie, modlimy się za wszystkie wyznania chrześcijańskie w Republice Czeskiej. Spraw, aby mimo przeszkód byli świadkami Twojej miłości. Modlimy się szczególnie za nowego arcybiskupa Pragi, którego papież mianuje w najbliższych miesiącach.

3/ W ostatnich latach w Czechach narodził się ruch ekumeniczny pod nazwą „Česko, je nový den” („Czechy to nowy dzień”), który dąży do zbliżenia chrześcijan wszystkich wyznań poprzez spotkanie, przyjaźń i modlitwę.

Panie, módlmy się za wszystkie nowe pędy ruchu ekumenicznego. Niech praca i zaangażowanie każdego z nich przyśpieszy dzień widzialnej jedności Twojego Kościoła.