Oficjum o jedność

Czwartek, 21 października 2021

Tekst medytacyjny

Wspólna deklaracja w sprawie ochrony środowiska

Ekstremalne warunki pogodowe i katastrofy naturalne powracają z ogromną siłą i przynoszą śmierć wielu ludzi, pokazując nam, że zmiana klimatu nie jest wyzwaniem przyszłości, ale kwestią niezwykle pilną. Stawką jest przetrwanie […] To oznacza zmianę. Każdy z nas, indywidualnie, musi wziąć odpowiedzialność za sposób, w jaki wykorzystuje nasze zasoby. Wymaga to coraz ściślejszej współpracy między wszystkimi Kościołami w ich zaangażowaniu w troskę o stworzenie. Razem, jako wspólnoty, kościoły, miasta i narody, musimy zmienić nasze sposoby działania i odkryć nowe metody współpracy, aby przełamać tradycyjne bariery między narodami, przestać konkurować o zasoby i zacząć pracować razem. […]

Po raz pierwszy wszyscy trzej czujemy się zmuszeni do wspólnego zajęcia się ta pilną kwestią […] zagrożenia środowiska […], jego wpływu na ubóstwo […] oraz znaczenia współpracy globalnej. Razem, w imieniu naszych wspólnot, apelujemy do serc i umysłów każdego chrześcijanina, każdego wierzącego i każdego człowieka dobrej woli. Jeszcze raz przypominamy słowa Pisma: „Wybierz życie, abyś żył, ty i twoi potomkowie” (Pwt 30,19). Wybór życia oznacza wyrzeczenia i trud powściągliwości. (…)

Każdy z nas – kimkolwiek jest i gdziekolwiek się znajduje – może odegrać rolę w zmianie naszej wspólnej reakcji na bezprecedensowe zagrożenie zmianami klimatu i degradację środowiska. (…)

Troska o Boże stworzenie jest duchową misją, która wymaga zaangażowanej odpowiedzi. Żyjemy w krytycznym momencie. Od tego zależy przyszłość naszych dzieci i przyszłość naszego wspólnego domu.

Patriarchy Bartłomieja, Papieża Franciszka i zwierzchnika Kościoła Anglikańskiego Justina Welby
w sprawie ochrony środowiska z 7 września 2021 r.

Modlitwa wstawiennicza

1/ Od 2019 roku jest obchodzony na całym świecie przez wspólnoty chrześcijańskie Czas dla Stworzenia. Ta ekumeniczna inicjatywa rozpoczyna się zawsze 1 września, czyli na początku prawosławnego roku liturgicznego, a kończy 4 października, czyli w święto św. Franciszka z Asyżu.

Panie, dziękujemy Ci za dar Twojego stworzenia i prosimy o Twoją pomoc, aby je chronić. W szczególności powierzamy Ci dwa ważne wydarzenia dotyczące przyszłości Ziemi w 2021 r.: konferencję na temat różnorodności biologicznej w Kunming w Chinach w październiku oraz 26 konferencję w sprawie zmian klimatu (COP 26) w Glasgow w Wielkiej Brytanii w listopadzie.

2/ 23 października odbędzie się jednodniowe spotkanie dla kobiet zatytułowane Między nami. Bóg trzyma Cię za rękę. Ta międzynarodowa konferencja, zorganizowana przez wiele francuskojęzycznych kościołów ewangelikalnych z Ameryki Północnej, Europy i Afryki, ma na celu zgromadzenie kobiet różnych wyznań chrześcijańskich, które chcą wzrastać w wierze i dzielić się nią.

Panie, przyjdź dotknij i wzmocnij, pociesz i zachęć każdego z uczestników tego wydarzenia.

3/ 18 listopada w Grenoble kilkunastu wiernych z Anglikańskich parafii z Grenoble i z Lyonu będzie przeżywało bierzmowanie. Z tej okazji obecny będzie anglikański biskup Europy, Robert Innes.

Panie, pobłogosław ten czas komunii między tymi dwoma parafiami. Wylej swojego Ducha Świętego na wiernych oraz na każdego z bierzmowanych i ich rodziny.