Oficjum o jedność

Czwartek, 25 listopada 2021

Tekst medytacyjny

Chrześcijański ekumenizm polega na aktywnym przyjmowaniu innych

Kardynał François Marty

Jedność jest darem Boga; ma swoje źródło w Bogu, gdyż On jest jeden: jeden Bóg i Ojciec wszystkich, który niestrudzenie przedstawia każdemu Dobrą Nowinę; jeden Chrystus, który zbawia nas, nie wyłączając nikogo; jeden Duch, który przenika umysł i serce, aby nauczyć nas języka naszej własnej odpowiedzi.

Paweł mówi nam, że tym językiem jest miłość: “Stańcie się, poprzez miłość, sługami jedni drugich. Całe prawo wyraża się w tym jednym zaleceniu: będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego.”

Chrześcijański ekumenizm jest także aktywnym przyjmowaniem drugiego człowieka. […]

Pragniemy zatem, ogarniając cały świat braterskim spojrzeniem, wspólnie przyjąć wszystkich ludzi, aby wprowadzić ich w ewangeliczną miłość; a jest ona rewolucyjna, gdyż wymaga nawrócenia, przekraczania siebie, wyrzeczenia; jest w pełni ludzka, autentycznie ludzka.

Uczestnicząc zatem we wszystkich walkach toczonych dla dobra człowieka, we wszystkich przedsięwzięciach podejmowanych dla osiągnięcia sprawiedliwości, we wszystkich działaniach na rzecz pokoju, będziemy umieli pójść aż do końca: być razem, aby pokornie i konkretnie świadczyć o miłości: ona jest Słowem Boga, przyjętym i przeżywanym.

Francois Marty, z książki „Dieu est tenace”, Éditions du Cerf, 1973, str. 17-18

Modlitwa wstawiennicza

1/ Panie Jezu Chryste, powierzamy Ci różne Kościoły, które co niedzielę sprawują swoje nabożeństwa w salach katolickiej parafii Saint Denys de la Chapelle w Paryżu: bułgarski Kościół prawosławny, Kościół episkopalny z Filipin i Kościół metodystów z diaspory Wybrzeża Kości Słoniowej. Dziękujemy Ci za ich obecność i dzielenie miejsca naszych spotkań. Posyłaj na każde z naszych zgromadzeń swego Ducha Świętego, aby karmił naszą komunię w Tobie. Niech te zgromadzenia, przeżywane na modlitwie i z wiarą w Twoje zmartwychwstanie, będą jeszcze bardziej znakiem Twojej obecności, dla nas samych i dla mieszkańców tej dzielnicy.

2/ Panie Jezu Chryste, powierzamy Ci naszych braci i siostry z północnych dzielnic Paryża – migrantów, żyjących w dużej niepewności i braku stabilizacji. Bądź ich siłą i objawiaj się pośrodku ich cierpienia. Powierzamy Ci tę skromną posługę przyjęć, która ma miejsce w każdy sobotni poranek w parafii St Denys de la Chapelle, i która polega na wspólnym śniadaniu, organizowanym w duchu solidarności. Powierzamy Ci także naszą współpracę ze stowarzyszeniem Utopia 56, w którą zaangażowanych jest wielu z nas oraz wielu parafian, poprzez udzielanie noclegów rodzinom i samotnym kobietom, żyjącym na ulicy. Poślij swojego Ducha Świętego, aby nasza współpraca z tym stowarzyszeniem przyniosła owoce pokoju i miłości.

3/ Panie Jezu Chryste, prosimy Cię za wszystkie osoby zaangażowane w pracę instytucji ekumenicznych. Prosimy Cię szczególnie, aby praca nad nowym dokumentem Grupy z Dombes, zatytułowanym «Dla katolickości Kościołów» odbywała się w świetle Twojego Ducha Świętego. Powierzamy Ci także przygotowania do Ekumenicznego Spotkania Młodych (Ecumenical Youth Gathering) w ramach Ekumenicznej Rady Kościołów, które odbędzie się w sierpniu 2022 r. Tchnij swego Ducha na te różne instytucje oraz na chrześcijan wszystkich wyznań, którzy otrzymają owoce ich pracy. Niech doświadczą odnowienia w nadziei i w poszukiwaniu dróg dla Jedności Kościołów.