Oficjum o jedność

Czwartek, 10 lutego 2022

Tekst medytacyjny

Pragnienie wyboru

Fragment reguły Wspólnoty Sw Anzelma

Wybrałem Was. Doświadczenie bycia wybranym przez kogoś jest z pewnością najmocniejszym aktem.

Pragnę cię. Wybieram ciebie. Kocham cię.  Są to słowa, które Bóg wciąż powtarza swojemu Kościołowi. Jest to zaproszenie, by usłyszeć Jego wezwanie i odpowiedzieć na nie, żyjąc nim w konkretny sposób, ucząc się zdecydowanej miłości. Decyzja o przyłączeniu się do naszej Wspólnoty jest głębokim wyborem; wyborem miłości do siebie nawzajem i chęci podążania tą drogą życia.

Wybierać siebie nawzajem. Tak jak wybrał nas Jezus, tak i my wybieramy oddanie się sobie nawzajem w modlitwie, w służbie, we wzajemnej pomocy, w przebaczeniu, w pracy, w odpoczynku, w słuchaniu. Dajemy siebie, próbując nauczyć się kochać siebie nawzajem, przyjmując drugiego człowieka jako dar dany przez Boga zgodnie z Jego dobrą wolą, a nie naszą własną. Wybieramy ten sposób życia we Wspólnocie św. Anzelma, z łaską Bożą.


Druga zasada z Reguły Życia wspólnoty św Anzelma.

Modlitwa wstawiennicza

Przygotowana przez naszych braci i siostry z  Lambeth Palace, Wielka Brytania

1/ Konferencja w Lambeth, konferencja synodalna, która co dziesięć lat gromadzi wszystkich biskupów Wspólnoty Anglikańskiej, odbędzie się w od 26 lipca do 8 sierpnia 2022 r. Konferencja ta jest jednym z czterech instrumentów jedności w ramach Wspólnoty Anglikańskiej.

Panie, powierzamy Ci wszystkich, którzy wezmą udział w Konferencji w Lambeth. Niech Twój Duch Jedności działa w ich sercach

2/ W tym roku, w okresie wielkanocnym, kilku członków Wspólnoty św. Anzelma weźmie udział w 30-sto dniowych rekolekcjach ignacjańskich.

Panie, prosimy Cię za nich i za wszystkich uczestników tych rekolekcji. Niech ten miesiąc będzie czasem wewnętrznego poznania miłości, jaką masz dla każdego z nich.

3/ Organizacja „Kościoły Razem w Anglii” organizują w dniach 14-16 marca 2022 r. forum ekumeniczne zatytułowane „Reconciling Hope: A broken church for a broken world”. („Pojednana nadzieja. Zraniony Kościół dla zranionego świata”)

Panie, dziękuję Ci za pracę tej organizacji, która zrzesza chrześcijan różnych wyznań. Modlimy się za wszystkich mówców i uczestników. Niech refleksje podczas tego spotkania wzmacniają nasze pragnienie pojednania.