Oficjum o jedność

Czwartek, 28 października 2021

Tekst medytacyjny

Siła tego, co jednoczy wszystkich chrześcijan ma ogromną wartość

Siła tego, co jednoczy wszystkich chrześcijan ma ogromną wartość. Czasem poświęcamy dużo więcej uwagi temu co nas dzieli, nie doceniając i nie nadając wartości temu, co nas łączy. […]
Nas, wszystkich chrześcijan, jednoczy wiara w Boga Ojca, który daje nam życie i tak bardzo nas kocha.
Łączy nas wiara w Jezusa Chrystusa, jedynego Odkupiciela, który wyzwolił nas przez Swoją błogosławioną Krew i chwalebne Zmartwychwstanie.
Łączy nas pragnienie Jego Słowa, które poprowadzi nasze kroki.
Jednoczy nas ogień Ducha, który zachęca i popycha do misji.
Łączy nas nowe przykazanie, zostawione przez Jezusa: by szukać cywilizacji miłości, żyć pasją dla Królestwa, do budowania którego zaprasza nas Pan.
Łączy nas walka o pokój i sprawiedliwość.
Łączy nas przekonanie, że to wszystko nie kończy się na obecnym życiu, ale że jesteśmy wezwani na święto i ucztę w niebie, gdzie Bóg osuszy wszystkie łzy i gdzie uzna On to, co zrobiliśmy dla cierpiących i potrzebujących.
Wszystko to nas jednoczy. Jak zatem nie podjąć wspólnej walki? Jak nie modlić się razem i nie pracować ramię w ramię, stając w obronie ubogich […], tak, aby ukazywać święte oblicze Pana i zatroszczyć się o Jego stworzenie?

Papież Franciszek, Querida Amazonia, § 108-110.

Modlitwa wstawiennicza

1/ W trakcie Światowego Dnia Żywności, który obchodziliśmy 16 października br., Ekumeniczna Rada Kościołów wezwała nas do modlitwy i działań przeciwko głodowi na świecie, który dotyka ponad 800 milionów osób i zagraża prawidłowemu rozwojowi wielu dzieci.

Panie, spraw, aby każdy chrześcijanin zaangażował się do działania na rzecz bardziej sprawiedliwego podziału żywności i dzielenia się zasobami ziemi z najsłabszymi.

2/ W dniach od 15 do 18 listopada br. odbędzie się w Lyonie spotkanie delegatów ruchu ekumenicznego we Francji, poświęcone tematowi «Czytać Biblię razem». Wierzymy, że wspólna lektura Biblii jest podstawą jedności chrześcijan, ponieważ Pismo Święte samo w sobie stanowi jedność w różnorodności.

Panie, pobłogosław ten czas spotkania ekumenicznego. Niech Twój Święty Duch prowadzi i inspiruje jego uczestników. Niech Twoje Słowo stanie się jeszcze bardziej źródłem Jedności dla Twojego Kościoła.

3/ W sobotę 20 listopada odbędzie się Diecezjalny ŚDM («Światowy Dzień Młodzieży») w Nantes we Francji: będzie to czas spotkań pomiędzy młodymi, ewangelizacji na ulicach miasta oraz czuwania modlitewnego wraz z propozycjami różnych «kroków» do podjęcia w jego trakcie.

Panie, Ty sam przygotuj to spotkanie; daj tym młodym radość ze spotkania z Tobą i ze składania świadectwa o Twojej miłości.