Oficjum o jedność

Czwartek, 27 maja 2021

Tekst medytacyjny

Pozwólmy Bogu mówić do naszych serc

Bp Ian Ernest, dyrektor Centrum Anglikańskiego w Rzymie

Ostateczny wyraz tego, kim jesteśmy, odnajdujemy żyjąc we wspólnocie życia, wiary i miłości. Ta wspólnota znajduje swoją siłę w Bogu, który jest źródłem wszelkiej miłości. Stajemy się tym, kim jesteśmy, kiedy zgadzamy się żyć z innymi, pomimo dzielących nas różnic. Czy nie jesteśmy zobowiązani do kochania siebie i innych tak, jak kocha nas Bóg? To właśnie rozpoznając w drugim człowieku obraz Chrystusa będziemy pełnić posługę pojednania. Jezus jest doskonałym przykładem i ucieleśnieniem posługi pojednania. Całkowicie ludzki, ale będący jedno z Bogiem, Jezus wybiera radzenie sobie z niewygodnymi sytuacjami, nieporozumieniami, odrzuceniem i pogardą. Wszystkie te rzeczy niszczą relacje międzyludzkie, ale On podejmuje ryzyko uczynienia siebie bezbronnym, aby naprawić nasz bezbronność i kruchość.

[…]

Kiedy budzi się w nas pragnienie, by zbliżyć się do innych bez lęku i w pełnej wolności, czcimy tajemnicę Boga. W ciszy nie szukamy zrozumienia, ale po prostu rozpoznania tajemnicy Boga, który jest miłością w nas samych i miłością w innych. Aby stać się prawdziwymi ambasadorami pojednania, musimy modlić się za tych, którzy różnią się od nas: pojednanie dokonuje się nie dzięki naszym wysiłkom, ale dzięki Bogu. Bóg wzywa nas do uczuciowej szczerości wobec siebie i innych. Niech głos Boga, który jest miłością, przemówi do naszych serc.

Modlitwa wstawiennicza

Przygotowana przez naszych braci i siostry z wyspy Mauritius.

1/ Na Mauritiusie Rada Ekumeniczna, złożona z przełożonych różnych Kościołów (anglikańskiego, katolickiego, prezbiteriańskiego, zielonoświątkowego, ewangelickiego), podpisała w 2010 roku Kartę Dobrego Porozumienia.

Powierzamy Ci, Panie, najbliższe spotkanie Rady w lipcu: niech decyzje, które są do podjęcia, będą przepełnione otwarciem na inne Kościoły, troską o uczciwość i miłosierdzie w różnych delikatnych kwestiach.

2/ W październiku przyszłego roku planowane jest spotkanie ekumeniczne na południu wyspy otwarte dla wszystkich, którzy pragną lepiej poznać innych i formować się w ekumenizmie. Wspólnota Chemin Neuf jest szczególnie zaangażowana w przygotowanie tego weekendu.

Panie, niech Twój Duch wzbudza pragnienie uczestnictwa w tych rekolekcjach, abyśmy stając przed Tobą razem, gorliwie szukali dróg do jedności, której tak pragniesz dla swojego Kościoła.

3/ W sobotę Zesłania Ducha Świętego, Międzynarodowa Służba Katolickiej Odnowy Charyzmatycznej „CHARIS” zorganizowała czuwanie online, w którym uczestniczyli bracia i siostry z różnych Kościołów.

Panie, rozpalaj serca, które dążą do jedności Twojego Ciała. Uzdolnij nas, abyśmy kochali tak, jak Ty chcesz. Pozwól nam wejść w Twoje ogromne pragnienie, aby wszyscy byli jedno.Obszar załączników