Oficjum o jedność

Czwartek, 3 czerwca 2021

Tekst i modlitwa są przygotowane przez ekipę ekumeniczną z Polski

Tekst medytacyjny

Ks. Franciszek Blachnicki, założyciel Ruchu „Światło – Życie”, fragment konferencji „Urząd i charyzmat” z 1981 r.

Duch Święty źródłem inspiracji i działania Kościoła

Zasadą życia Kościoła jest Duch Święty, a Duch Święty tchnie, kędy chce. Duch Święty, który jest źródłem, inspiratorem życia Kościoła i jego działania, nie działa według dyrektyw urzędu Kościoła. Działania Ducha Świętego nie można zaplanować w żadnych komisjach duszpasterskich, w żadnych kongregacjach (…) Duch Święty nie jest zobowiązany do tego, żeby działał w Kościele zgodnie z uchwałami takiej czy innej komisji czy konferencji (…). Niestety nam się ciągle wydaje, że jednak mimo wszystko ten Duch Święty powinien respektować jakiś plan pięcioletni czy trzyletni i że z Kościele nie może powstać nic, co nie zostało odgórnie zaplanowane, i Duch Święty musi się tutaj podporządkować.

Kiedy patrzymy na rzeczywistość Kościoła, to widzimy zupełnie inny sposób działania. (…)

Powołanie Szawła, późniejszego Pawła, jest innego rodzaju, nie „przechodzi” przez Piotra i Apostołów. Nie było tak, że oni go sobie wyszukali, stwierdzili, że ma pewne kwalifikacje i powiedzieli: „Teraz będziesz to a to z naszego polecenia czynił”. Święty Paweł nie pyta, tylko idąc za wewnętrznym przeżyciem zaczyna w Duchu Świętym głosić, dawać świadectwo. Potem jednak udaje się do Jerozolimy, do świętych Piotra, Jakuba i Jana jako starszych w kolegium apostolskim, ale nie mówi: „Powiedzcie mi, co ja mam robić, bo ja nie wiem. Chcę przyjąć wasze dyrektywy”. Paweł mówi: „Robię to i to. Proszę zbadać, czy to jest zgodne z waszą nauką, czy to pochodzi od Chrystusa, od Ducha Świętego”. Prosi jak gdyby o pieczęć, że to jest autentyczne.

Modlitwa wstawiennicza

1/ Zmieniające się czasy, trudne okoliczności związane ze skutkami pandemii i społeczne napięcia określają kontekst funkcjonowania chrześcijan w dzisiejszym świecie. Kościół katolicki w Polsce potrzebuje odnowy i rozeznawania, jak odpowiedzieć na Boże wezwanie tych dni. Temu też pewnie ma posłużyć wizyta Ad limina biskupów polskich u papieża Franciszka zapowiedziana na jesień.

Prosimy Cię, Panie o światło Ducha Świętego dla biskupów i odpowiedzialnych wszystkich Kościołów i wspólnot kościelnych, żeby byli dobrym narzędziem w Twoich rękach.

2/ Wspólnota Chemin Neuf proponuje 12 czerwca dzień formacji ekumenicznej, biorąc za podstawę artykuł ks. T. Halika „Pandemia jako doświadczenie ekumeniczne”. Zapytamy: „Kościele, co dalej?” Odpowiedzi szukać będziemy w refleksji pasterzy i teologów różnych wyznań.

Prosimy Cię, Panie, o światło Ducha Świętego dla uczestników tego czasu formacji, ale i dla całego Ciała Chrystusowego, żebyś Ty sam mógł poprowadzić dalej Twój Kościół, a w tym posłużyć się również czasem pandemii i po pandemii. 

3/ 24 maja w Grotach Watykańskich po raz pierwszy celebrowano liturgię prawosławną. Okazją była uroczystość świętych Cyryla i Metodego obchodzona przez Bułgarski Kościół Prawosławny.

Powierzamy Ci, Panie, wszystkie Kościoły prawosławne, odnawiaj je w Twoim Duchu.

4/ Uroczystość Zesłania Ducha Świętego w wielu miejscach i wspólnotach kościelnych była okazją do ekumenicznego uwielbienia i wspólnego otwierania serc na moc Ducha Świętego.

Prosimy Cię, Panie, o odnowę w Duchu Świętym dla całego Kościoła i wszystkich chrześcijan.