Oficjum o jedność

Czwartek, 30 września 2021

Tekst medytacyjny

Ewangelizować to odzyskać język proroczy

Metropolita Emilianos Timiadis

[…] Przekazywanie wiary, ewangelizacja, zakłada konieczność zbadania terenu i odkrycia wartości i anty-wartości, które w sobie niesie. Teren, który mamy przed sobą jest dla nas pozbawiony ładu, niejasny i zmienny. Dlaczego tak się dzieje? Ponieważ do tej pory ewangelizacja funkcjonowała w dwóch wymiarach: w wymiarze miejsca i w wymiarze środowiska. Teraz pojawił się trzeci wymiar: wymiar mobilny. Ewangelizacja nie polega na próbach pozyskania zwolenników przez wyprzedaż, przez obniżenie poziomu wymagań. Ewangelizowanie oznacza ponowne odkrycie proroczego języka, przechodzenie od razu do rzeczy, a nie – owijanie prawdy w srebrny papier. Trzeba pamiętać, że Ewangelia wymaga od chrześcijan, by byli podobni do innych, a jednocześnie całkowicie odmienni. Taka jest dynamika całej ewangelizacji: starać się ukazać, w jaki sposób tajemnica paschalna może być wiarygodna w świecie […].

Modlitwa wstawiennicza

Przygotowana przez naszych braci i siostry z Reims

1/ „Nie dla wszystkich jest oczywiste, że proces misyjny wiąże się z troską o jedność chrześcijan. A jednak, czyż zaangażowanie misyjne Kościoła i jego zaangażowanie ekumeniczne nie idą w parze? Z racji naszego chrztu jesteśmy już jednym ciałem i jesteśmy powołani do życia w komunii. Bóg uczynił nas braćmi i siostrami w Jezusie Chrystusie.” (cytat z Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan 2010)

Panie, powierzamy Ci wszystkie nasze miejsca misji, abyśmy dzięki Duchowi Świętemu mogli świadczyć nie o naszych podziałach, ale o miłości, jaką masz dla każdego człowieka. Powierzamy Ci szczególnie tydzień misyjny od 17 do 23 października w parafii św. Wincentego a Paulo w Reims.

2/ Sobór Watykański II potwierdza, że Pismo Święte jest „wybitnym narzędziem w potężnych rękach Boga dla osiągnięcia jedności”. Należy dołożyć wszelkich starań, aby zachęcić chrześcijan do wspólnego czytania Pisma Świętego. Umacnia to więź jedności, która już ich łączy, otwiera ich na jednoczące działanie Boga i umacnia wspólne świadectwo dawane Słowu Bożemu.

Panie, powierzamy Ci wszystkie ekumeniczne grupy czytania Biblii, zwłaszcza tę, która skupia chrześcijan ze Zjednoczonego Kościoła Protestanckiego w Reims i Kościoła Katolickiego. Modlimy się o formację ekumeniczną, szczególnie w Centrum Sèvres, w Instytucie Teologicznym w Dombes i w Instytucie Ekumenicznym Tantur w Jerozolimie.

3/ Z okazji Sympozjum na temat „Komunikacja na rzecz sprawiedliwości społecznej w epoce cyfrowej”, współorganizowanego przez Światową Radę Kościołów (WCC) i Światowe Stowarzyszenie Komunikacji Chrześcijańskiej (WACC), w dniach 13-15 września 2021 r., uczestnicy – teologowie, przywódcy religijni, politycy, studenci, dziennikarze i osoby zawodowo zajmujące się komunikacją – zastanawiali się wspólnie nad kwestią sprawiedliwości cyfrowej.

Panie, powierzamy Ci technologie cyfrowe, które oferują zarówno możliwości, jak i wyzwania. Modlimy się, aby dzięki nim chrześcijanie wszystkich wyznań mogli w pokoju głosić Twoją Ewangelię i współpracować dla jedności i wzrostu Twojego Ciała.