Oficjum o jedność

Czwartek, 6 maja 2021

Tekst medytacyjny

W czasie Wielkanocnym proponujemy Wam medytacje współczesnych autorów z tradycji protestanckiej

Wspólnota, a nie – jednolitość

Eberhard Arnold (1883-1935), niemiecki teolog luterański, współzałożyciel wspólnoty “Bruderhof”.

Tylko Ci spośród nas, którzy mają serce otwarte, szczere i chętne, dojdą do jednomyślności w swoich przekonaniach. Nigdy, jednakże, nie niepokoiło nas to, że przychodzą do nas ludzie o bardzo różnych przekonaniach.

Wierzymy, że przez Ducha, który nie pochodzi z nas, ale nas przekracza, możemy odnaleźć prawdę w wymianie naszych różnych poglądów. Niezależnie od tego, jak różne będą nasze opinie, zjednoczy nas Jedyna Prawda. Każdy dzieli się jakąś wewnętrzną prawdą, którą niesie i odnajduje elementy prawdy w opiniach innych. Im bardziej będziemy zróżnicowani, tym ta wymiana będzie bardziej owocna. Jedności nie uzyskuje się przez przymus. Jedynie Duch Święty, ze swoją mocą przekonywania, prowadzi ludzi od wolności opinii do prawdziwej jedności.

Eberhard Arnold, God’s Revolution, The Plough Publishing House 1997, str 38.  

Modlitwa wstawiennicza

Przygotowana przez naszych braci i siostry z opactwa Hautecombe, we Francji.

1/ W lecie odbędzie się spotkanie młodych chrześcijan i muzułmanów w Taizé, pod hasłem: Działać wspólnie na rzecz braterstwa i ochrony środowiska. Poza dzieleniem życia codziennego braci z Taizé, przewidziane są spotkania i warsztaty, które pomogą wzajemnie się poznać.

Dziękujemy Ci, Panie, za tę inicjatywę. Prowadź przygotowania materialne oraz przygotowania duchowe do tego spotkania.

2/ Anglikański kościół pw. Świętej Trójcy w Lyonie, jak wiele innych kościołów, wciąż nie może się gromadzić na wspólną modlitwę. Wiele innych wspólnot musi ograniczać liczbę wiernych uczestniczących w nabożeństwach.

Panie, powierzamy Ci tych wszystkich, którzy cierpią nie mogąc się spotkać na wspólnej modlitwie. Obdarz ich łaską odnalezienia Ciebie w samotności, pomnóż w nich radość i nadzieję.

3/ W Opactwie Hautecombe trwają obecnie 30-sto dniowe ćwiczenia ignacjańskie. Wśród uczestników są młodzi uczestniczący w rocznej formacji, a także członkowie wspólnoty Chemin Neuf, ojcowie i matki rodzin wielu narodowości i z różnych kościołów chrześcijańskich.

Dziękujemy Ci, Panie, za każdą z osób, które powołałeś do przeżycia tego czasu bliskości z Tobą. Niech Twój Duch Święty prowadzi ich z mocą i łagodnością.