We wtorek 18 stycznia zaczynamy Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan, ten szczególny czas wołania do Ojca słowami Jezusa: Aby byli jedno…żeby świat uwierzył! To pragnienie jedności jest nam szczególnie bliskie! Oto kilka propozycji, które mogą nam pomóc w głębszym przeżywaniu Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan na poziomie osobistym i wspólnotowym.

Formacja i ewangelizacja
Ekipa ekumeniczna przy współpracy ekipy medialnej Wspólnoty Chemin Neuf proponuje cykl krótkich filmów i świadectwo ukazujących różnorodność i piękno naszych kościołów.

Jest to świetne narzędzie ewangelizacyjne, do szerokiego publikowania w mediach społecznościowych. Żeby ustawić polskie napisy trzeba kliknąć ikonę ustawienia w prawym dolnym rogu i w opcji napisy ustawić polskie.

Dzień 1 – 18 stycznia 

Prezentacja Blandine Lagrut 
„Chrześcijanie zgromadzeni razem tworzą Kościół Jezusa Chrystusa”
Wyruszmy wspólnie na spotkanie z chrześcijanami różnych wyznań.
Kościół jest wydarzeniem, przygodą, do której zaprasza nas Bóg.
Warto wejść w nią z odpowiednim ekwipunkiem!  

Dzień 2 – 19 stycznia 
Nauczanie Mariam Tadros: 
proponuje nam ona odkrywanie Kościoła,
do którego należy czyli Koptyjskiego Kościoła Ortodoksyjnego.
Nawet dzisiaj pozostaje on Kościołem prześladowanym. 
Świadectwo poruszające swoją mocą i nadzieją! 

Dzień 2 – 19 stycznia
Świadectwo ojca Joe Naim, Libańczyka, z Kościoła maronickiego.
Liturgia tego Kościoła opiera się na bardzo dawnych tradycjach,
słychać w niej modlitwy w języku syryjskim,
pochodzącym z aramejskiego…
czyli z języka samego Jezusa!

Dzień 3 – 20 stycznia 
Nauczanie, w którym Ludmiła Mampouya
podaje nam kilka kluczy do poznania tradycji prawosławnej:
wspólny punkt różnych Kościołów,
różne znaczenia słowa „prawosławie” [fr. : « orthodoxie – ortodoksja »],
ostateczny cel życia chrześcijańskiego według Serafina z Sarowa.

Dzień 3 – 20 stycznia
Świadectwo Katii, prawosławnej Rosjanki,
od 10 lat zamężnej z polskim katolikiem.
W jaki sposób obie te tradycje podtrzymują i wzbogacają owo “tak”,
które wobec siebie wypowiedzieli? 

Dzień 4 – 21 stycznia
Nauczanie na temat Kościołów katolickich
Ryana Rabathaly, księdza ze Wspólnoty:
kontynent amerykański, ryty inne niż łaciński,
a także światowy Synod, rozpoczęty w październiku.
4-minutowa aktualizacja dla nas, katolików! 

Dzień 4 – 21 stycznia
Świadectwo Agnès Vanhems:
dzieli się ona niezapomnianym doświadczeniem
związanym ze Wspólnotą Świętego Anzelma
w Pałacu Lambeth – rezydencji Justina Welby –
prymasa Wspólnoty anglikańskiej.
Jak się modlisz? Jak żyjesz? 

Dzień 5 – 22 stycznia
Nauczanie Kingi Lakatos na temat kluczowych haseł
dotyczących Kościoła reformowanego, takich jak:
Calvin, Zwingli, miasto Heidelberg,
wolność sumienia wobec Boga,
organizacja i zarządzanie wspólnot.

Dzień 5 – 22 stycznia
Świadectwo Olivera Matri
dotyczące stylów muzycznych w Kościołach:
klasyka czy pop? Organy czy gitara?
Dzieli się on z nami odkryciem spotkań uwielbieniowych
w środowiskach anglikańsko-ewangelikalnych.

Dzień 6 – 23 stycznia
Nauczanie Bena Lewisa
na temat Wspólnoty anglikańskiej
To czas formacji pełen ducha i precyzji.

Dzień 6 – 23 stycznia
Świadectwo Hannah Spiers,
siostry anglikanki mieszkającej w opactwie Hautecombe,
która ofiarowała swoje życie sprawie jedności Kościoła. 

Dzień 7 – 24 stycznia
Nauczanie Henrike Rademacher
na temat Kościołów baptystycznych.
O czym myślicie, słysząc „Kościół baptystyczny”?
No… o chrzcie.
[fr. « baptême – chrzest »].

Dzień 7 – 24 stycznia
Świadectwo Estelle Randria,
członkini Ewangelicznego Kościoła Baptystycznego.
Dzieli się z nami swoim „punktem wyjścia”
do przygody z ekumenizmem. 

Dzień 8 – 25 stycznia
Nauczanie Piotra Nowaka,
teologa i pastora Kościoła Zielonoświątkowego
Co to jest Pentekostalizm? Chrzest w Duchu Świętym?
Charyzmaty prorockie?   

Dzień 8 – 25 stycznia
Świadectwo Bettiny Peter, siostry z Kościoła luterańskiego,
członkini Wspólnoty Chemin Neuf.
Dzieli się ona z nami skarbem jaki otrzymała od tych Kościołów,
które mają śmiałość także modlitw bardzo „konkretnych”,
czyli o uzdrowienie fizyczne.

Świadectwo Ojca Adama Strojnego
o jego doświadczeniu pracy ekumenicznej: