Oficjum o jedność

Czwartek, 20 maja 2021

Tekst i modlitwa są przygotowane przez naszych braci i siostry z Kartuzji Aula Dei, w Saragossie

Tekst medytacyjny

Pastor Bill Johnson z Bethel Church

Duch Święty gromadzi

Jedność nie jest jednolitością. Jedność rozumiana przez większość ludzi byłaby walką o jednolitość. Prawdziwa jedność wymaga różnorodności. Różnorodność jest wymogiem jedności zdefiniowanej w Biblii. Jedność to nie tolerowanie różnorodności, ale jej celebrowanie. To właśnie to sprawia, że jest taka piękna. Jedność nie jest czymś, co możemy stworzyć. Większość ludzkich wysiłków na rzecz jedności, bez względu na to, jak szlachetnych, jest jedynie próbą porozumienia i / lub zrozumienia. To nie jest złe, ale po prostu niewystarczające. W Liście do Efezjan (Ef 4,2-3) jest powiedziane: „z całą pokorą i cichością, z cierpliwością, znosząc siebie nawzajem w miłości. Usiłujcie zachować jedność Ducha dzięki więzi, jaką jest pokój”. Chodzi o zachowanie jedności. Nie możemy jej stworzyć, ona już istnieje, możemy ją tylko zachować. Jak się pojawiła? To jedność Ducha. Prawdziwa biblijna jedność jest widoczna wszędzie tam, gdzie Duch Święty wywiera Swój wpływ.

 Bethel Church, 31 maja 2020

Modlitwa wstawiennicza

1/ 15 maja papież Franciszek skierował słowo do uczestników włoskiej Rady Charyzmatycznej zrzeszającej chrześcijan z kościoła katolickiego i zielonoświątkowego. W swoim przesłaniu zwrócił uwagę na to, jak ważne jest wzajemne braterstwo w Chrystusie.

Panie, niech Twój Duch Święty obali wszelkie lęki między naszymi kościołami i pozwoli nam świadczyć wspólnie o Tobie.

2/ Dwa lata temu zostało powołane CHARIS – organizacja w służbie jedności pomiędzy różnymi rzeczywistościami charyzmatycznymi w Kościele katolickim, mająca na celu propagowanie łaski chrztu w Duchu Świętym, działanie na rzecz jedności chrześcijan i służbę ubogim.

Panie, powierzamy Ci szczególnie Ekumeniczne Czuwanie przed Zesłaniem Ducha Świętego organizowane przez Charis. Niech Twój Duch rozpali świat na nowo ogniem Twojej miłości.

3/ Od kilkunastu dni jesteśmy świadkami nakręcającej się spirali przemocy między Palestyną a Izraelem.

Błagamy Cię Panie o cud odnalezienia drogi dialogu i pojednania przez Izraelczyków i Palestyńczyków. Wzbudź proroków pokoju i sprawiedliwości, którzy przyspieszą pojednanie między braćmi.