W ramach Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan w tym roku misja Net for God przybliża nam cztery miejsca na świecie, w których Wspólnota Chemin Neuf jest szczególnie zainteresowana jednością i sprawiedliwością:

Londyn

Lambeth Palace w Londynie, w sercu Wspólnoty Anglikańskiej, z młodzieżą z roku St Anselm:

Ziemia Święta

Jerozolima, a dokładniej Centrum Ekumeniczne w Tantour, na granicy pomiędzy Izraelem a Terytoriami Palestyńskimi, na drodze do Betlejem.

USA

Nowy Jork, a konkretnie Katedra Św Jana, gdzie we wrześniu 2023 r. rozpocznie działalność ekumeniczna wspólnota „At the Crossing” we współpracy z Kościołem Episkopalnym.

Portugalia

Portimão, Portugalia, gdzie Wspólnota Chemin Neuf przygotowuje Światowe Dni Młodzieży w sierpniu 2023 r., w których wymiar ekumeniczny będzie szczególnie obecny. ponieważ współpracujemy ze Wspólnotą z Taizé, Kościołem Anglikańskim i Hillsong.